דלג לתוכן

מבקר הפנים וממונה על תלונות הציבור

מבקר המועצה, כמו גם נציב קבילות הציבור, הם תפקידים על פי חוק (סטטוטוריים); הם כפופים ישירות למועצת הרשות ורק היא רשאית למנות או לפטר אותם.

המבקר מופקד על בדיקת כל פעולות הרשות על פי חוק תוך הקפדה על טוהר המידות ושמירה על היעילות והחיסכון.

הוא פועל באופן עצמאי בהנחיית ועדת ביקורת, ומגיש את דוחותיו על פי תוכנית עבודה לאישור המועצה אחת לשנה. לאחר האישור מומלץ לפרסם את דוחותיו בצירוף התייחסות של ועדת ביקורת וראש המועצה.

נציב קבילות הציבור מהווה כתובת לכל אדם שרואה עצמו נפגע מפעולות המועצה להלין בכתב או בע"פ על מנת שיתוקן העוול לכאורה שנגרם לו.

טופס פתיחת תלונה מועצת סביון

דוח הממונה על תלונות ציבור 2020

ריכוז דוחות ביקורת– מבקר המועצה

ריכוז דוחות – ועדה לענייני ביקורת

לשירותכם,

יניב הדסי

מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

מידע ליצירת קשר

טלפון: 03-7370913
פקס: 1533-7370913
מייל: mevaker@savyon.muni.il
כתובת: השקמה 8, סביון
קבלת קהל: בתיאום מראש מול לשכת ראש המועצה 03-7370901