מאגר יועצים

מאגר יועצים ובעלי מקצוע מאושרים - מועצה מקומית סביון
שנה תאריך החלטה פרוטוקול לא מונגש פרוטוקול מונגש
2024 21.5.24 לחצו כאן  
2023 28.2.23 לחצו כאן לחצו כאן
2021-2 15.3.22 לחצו כאן לחצו כאן
2020 5.8.20 לחצו כאן  לחצו כאן
2019 30.7.19 לחצו כאן לחצו כאן
 
 
התקשרויות בפטור ממכרז
    נושא שם החברה תאריך החלטה פרוטוקול לא מונגש פרוטוקול מונגש
ייעוץ וליווי אגרונום רוזנברג איכות חיים - אגר' גיל רוזנברג 11.7.24 לחצו כאן  
ניהול אבטחת מידע CISO פריימסק בע"מ 25.6.24 לחצו כאן  
הסעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 21.5.24 לחצו כאן  
אספקת שירותי הגנת סייבר החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 26.12.23 לחצו כאן לחצו כאן
יועץ בטיחות אניגמה 16.11.23 לחצו כאן לחצו כאן
אדריכל להכנת תב"ע ייישובית (בסמכות ועדה מקומית) חגי דביר אדריכלים 21.3.23 לחצו כאן לחצו כאן
אדריכל נוף / אגרונום לליווי ופיקוח מחלקת שפ"ע, מיטוב מצב קיים וביצועים טרסות פיתוח בע"מ 23.4.23 לחצו כאן  
יועץ מקצועי לליווי ופיקוח מחלקת גינון  רז לפיד - מיפקח 16.3.23 לחצו כאן לחצו כאן
ליסינג תפעולי לכלי רכב החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 21.3.23 לחצו כאן לחצו כאן
אספקת דלקים ושירותים נלווים החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 28.2.23 לחצו כאן לחצו כאן
תכנון בית הצופים סטיו אדריכלים 31.7.22 לחצו כאן לחצו כאן
ממונה בטיחות אם אם ייעוץ הנדסי בע"מ 22.11.20 לחצו כאן  
תכנון תוספת לבית ספר אדר' גבי נוסבאום 5.12.19 לחצו כאן