מאגר יועצים

 
מאגר יועצים ובעלי מקצוע מאושרים - מועצה מקומית סביון
שנה תאריך החלטה פרוטוקול לא מונגש פרוטוקול מונגש
2021-2 15.3.22 לחצו כאן לחצו כאן
2020 5.8.20 לחצו כאן  לחצו כאן
2019 30.7.19 לחצו כאן לחצו כאן
 
 
התקשרויות בפטור ממכרז
    נושא שם החברה תאריך החלטה פרוטוקול לא מונגש פרוטוקול מונגש
תכנון בית הצופים סטיו אדריכלים 31.7.22 לחצו כאן  
ממונה בטיחות אם אם ייעוץ הנדסי בע"מ 22.11.20 לחצו כאן  
תכנון תוספת לבית ספר אדר' גבי נוסבאום 5.12.19 לחצו כאן