פרסומת

תושבים.ות יקרים.ות,

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, פועלת המועצה המקומית סביון בהתאם להוראות משרד הפנים והדין ומפרסמת בזאת להערות הציבור את טיוטת המפרט הרשותי של סביון.

כחלק מתהליך הכתיבה בטרם תהפוך הטיוטה למסמך רשמי סופי, מפרסמת המועצה את טיוטת המפרט הרשותי להערות הציבור למשך 30 ימים, וזאת החל מיום 26.6.24 ועד ליום 28.7.24. 

לפיכך, מזמינה בזאת המועצה את הציבור הרחב לעיין בטיוטת המפרט הרשותי ולהעביר את הערותיו בכתב בפורמט word  בלבד לכתובת הדוא״ל [email protected].הערות שלא יועברו כנדרש לא יזכו להתייחסות. 

לאחר שלב קבלת הערות הציבור, תדון המועצה בהערות ותבחן את האפשרות לערוך את טיוטת המפרט הרשותי בהתאם לצורך. 

לאחר מכן יועבר הנוסח הסופי לפרסום ברשומות, ועם פרסומו יהפוך למחייב. 

ניתן לעיין בטיוטת המפרט הרשותי גם במשרד המועצה, במחלקת רישוי עסקים, במשרדה של הגב׳ אילנית קטן.

דלג לתוכן העמוד
סיב אופטי בסביון שירותי דואר בסביון הפח הכתום בסביון

פרוטוקולים וקבצים נלווים של ישיבות מועצה וועדותיה

כמועצה ששמה את נושא שקיפות המידע בראש סדר עדיפויותיה, אנו מזמינים אתכם ללעיין בפרוטוקולים ובקבצים הנלווים שהוצגו בישיבות המועצה וועדותיה.

כל מליאות המועצה מוקלטות ומתועדות. בשל גודלם של הקבצים ניתן לקבלם בתקליטור או בדיסק און קי או בדואר אלקטרוני.

יש להפנות הבקשה בכתב למחלקה לשירות התושב בדוא"ל [email protected] או בפקס 03-5349320.

ועדה מקומית לתכנון ובנייה - שנת 2021: החומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק"

ועדת משנה לתכנון ובנייה - שנת 2021: החומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" 

רשימת חברי הוועדות השונות

 

לשירותכם תמיד

ענת בן דוד
מנהלת לשכת ראש המועצה
03-7370901
03-7370911
השקמה 8 סביון
ימים א-ה, שעות 08:00-16:00

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קטגוריה קבצים
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 08/24 תאריך: 03/07/2024 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 01/07/24 תאריך: 01/07/2024 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור + ועדה להנצחת נופלים מתאריך 24/06/24 תאריך: 24/06/2024 סוג: קטגוריה: ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור והנצחת נופלים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 18.06.24 תאריך: 18/06/2024 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 18/06/24 תאריך: 18/06/2024 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 18/06/24 תאריך: 18/06/2024 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 16/06/24 - תוכן חסוי תאריך: 16/06/2024 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 05/06/2024 תאריך: 05/06/2024 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 07/24 תאריך: 05/06/2024 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 06/24 תאריך: 05/06/2024 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 04/06/23 - תוכן חסוי תאריך: 04/06/2024 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 03/06/24 תאריך: 03/06/2024 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 03/06/24 - תוכן חסוי תאריך: 03/06/2024 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מתאריך 15/5/24 תאריך: 15/05/2024 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 05/24 תאריך: 01/05/2024 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 04/24 תאריך: 01/05/2024 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/24 תאריך: 10/04/2024 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 10.4.24 תאריך: 10/04/2024 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 09/04/24 - תוכן חסוי תאריך: 09/04/2024 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 31/03/24 תאריך: 31/03/2024 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 02/24 תאריך: 27/03/2024 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 26.03.24 תאריך: 26/03/2024 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 26/03/24 תאריך: 26/03/2024 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 26/03/24 - תוכן חסוי תאריך: 26/03/2024 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 17/03/24 - תוכן חסוי תאריך: 17/03/2024 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 04/02/24 - תוכן חסוי תאריך: 04/02/2024 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 10.1.24 תאריך: 10/01/2024 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 06.01.24 תאריך: 06/01/2024 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 3.1.24 תאריך: 03/01/2024 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 01/24 תאריך: 03/01/2024 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 26/12/23 - תוכן חסוי תאריך: 26/12/2023 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 24/12/23 - תוכן חסוי תאריך: 24/12/2023 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 24/12/23 - תוכן חסוי תאריך: 24/12/2023 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 18/12/23 - תוכן חסוי תאריך: 18/12/2023 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 12.12.23 תאריך: 12/12/2023 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 6.12.23 תאריך: 06/12/2023 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 13/23 תאריך: 06/12/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 28.11.23 תאריך: 28/11/2023 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 23/11/23 תאריך: 23/11/2023 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 22/11/23 תאריך: 22/11/2023 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 15/11/23 תאריך: 15/11/2023 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 11/11/23 - תוכן חסוי תאריך: 13/11/2023 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 12/11/23 תאריך: 12/11/2023 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 18/10/23 תאריך: 18/10/2023 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 12/23 תאריך: 18/10/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 10.10.23 תאריך: 10/10/2023 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 8/10/23 - תוכן חסוי תאריך: 08/10/2023 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 27.9.23 תאריך: 27/09/2023 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 27/09/23 - תוכן חסוי תאריך: 27/09/2023 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 10/09/23 - תוכן חסוי תאריך: 10/09/2023 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 09/09/23 תאריך: 09/09/2023 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 11/23 תאריך: 05/09/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10/23 תאריך: 27/08/2023 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 09/23 תאריך: 23/08/2023 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 22/08/23 - תוכן חסוי תאריך: 22/08/2023 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 08/23 תאריך: 02/08/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 2.8.23 תאריך: 02/08/2023 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 1.8.23 תאריך: 01/08/2023 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 25/07/23 תאריך: 25/07/2023 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 07/23 תאריך: 19/07/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מתאריך 18/07/23 תאריך: 18/07/2023 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 16/07/23 תאריך: 16/07/2023 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 11/07/23 - תוכן חסוי תאריך: 11/07/2023 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 06/23 תאריך: 28/06/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 28/06/23 - תוכן חסוי תאריך: 28/06/2023 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 28.6.23 תאריך: 28/06/2023 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 27/06/23 תאריך: 27/06/2023 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 22/06/2023 תאריך: 22/06/2023 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 19/06/23 תאריך: 19/06/2023 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 18/6/23 - תוכן חסוי תאריך: 18/06/2023 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 05/23 תאריך: 14/06/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 14.6.23 תאריך: 14/06/2023 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: ישיבת ועדת חינוך מתאריך 7.6.23 תאריך: 07/06/2023 סוג: קטגוריה: חינוך וקידום מעמד הילד והאשה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 06/06/23 תאריך: 06/06/2023 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 31/05/23 - תוכן חסוי תאריך: 31/05/2023 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 2.5.23 תאריך: 02/05/2023 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 30/4/23 - תוכן חסוי תאריך: 30/04/2023 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חזות ונוי וועדת איכות הסביבה מתאריך 27/04/23 תאריך: 27/04/2023 סוג: קטגוריה: איכות הסביבה חזות ונוי קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04/23 תאריך: 19/04/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 30.3.23 תאריך: 30/03/2023 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 29/03/23 תאריך: 29/03/2023 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 26/03/23 - תוכן חסוי תאריך: 26/03/2023 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 21/03/23 תאריך: 21/03/2023 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנדסה ואדריכלות מתאריך 16.3.23 תאריך: 16/03/2023 סוג: קטגוריה: הנדסה אדריכלות ושימור אתרים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מתאריך 08/03/23 תאריך: 08/03/2023 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 03/23 תאריך: 01/03/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 1.3.23 תאריך: 01/03/2023 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 28/02/23 תאריך: 28/02/2023 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 7.2.23 תאריך: 07/02/2023 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 02/23 תאריך: 01/02/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 22/01/23 - תוכן חסוי תאריך: 22/01/2023 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חזות ונוי וועדת איכות הסביבה מתאריך 11/01/23 תאריך: 11/01/2023 סוג: קטגוריה: איכות הסביבה חזות ונוי קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 1/23 תאריך: 04/01/2023 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 25/12/22 - תוכן חסוי תאריך: 25/12/2022 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 22/12/22 - תוכן חסוי תאריך: 22/12/2022 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 21/12/22 תאריך: 21/12/2022 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 17/22 תאריך: 21/12/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 16/22 תאריך: 21/12/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 14.12.22 תאריך: 14/12/2022 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: ישיבת ועדת חינוך מתאריך 14/12/22 תאריך: 14/12/2022 סוג: קטגוריה: חינוך וקידום מעמד הילד והאשה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 13.12.22 תאריך: 13/12/2022 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 13/09/22 - תוכן חסוי תאריך: 13/12/2022 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 15/22 תאריך: 07/12/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 9.11.22 תאריך: 09/11/2022 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 14/22 תאריך: 09/11/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת גבייה 8.11.22 תאריך: 08/11/2022 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מלח תאריך 30/10/22 - תוכן חסוי תאריך: 30/10/2022 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חזות ונוי וועדת איכות הסביבה מתאריך 30/10/22 תאריך: 30/10/2022 סוג: קטגוריה: איכות הסביבה חזות ונוי קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 26/10/22 תאריך: 26/10/2022 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 18/10/22 תאריך: 18/10/2022 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 02/10/22 - תוכן חסוי תאריך: 02/10/2022 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מיום 21/9/22 תאריך: 21/09/2022 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 15/09/22 תאריך: 15/09/2022 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 15/09/22 - תוכן חסוי תאריך: 15/09/2022 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13/22 תאריך: 07/09/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12/22 תאריך: 22/08/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 11.8.22 תאריך: 11/08/2022 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 3.8.22 תאריך: 03/08/2022 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 11/22 תאריך: 03/08/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 02/08/22 תאריך: 02/08/2022 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 20/07/22 - תוכן חסוי תאריך: 20/07/2022 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 19/07/22 - תוכן חסוי תאריך: 19/07/2022 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 12.7.22 תאריך: 12/07/2022 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 12/07/22 תאריך: 12/07/2022 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 09/22 תאריך: 06/07/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 10/22 תאריך: 06/07/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 30.6.22 תאריך: 30/06/2022 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 08/22 תאריך: 22/06/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 14/06/22 - תוכן חסוי תאריך: 14/06/2022 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 14/06/22 - תוכן חסוי תאריך: 14/06/2022 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 13/06/22 - תוכן חסוי תאריך: 13/06/2022 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 09/06/22 תאריך: 09/06/2022 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 07/06/22 תאריך: 07/06/2022 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 07/22 תאריך: 01/06/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 06/22 תאריך: 01/06/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 1.6.22 תאריך: 01/06/2022 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 22/05/22 תאריך: 22/05/2022 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: ישיבת ועדת חינוך מתאריך 22.5.22 תאריך: 22/05/2022 סוג: קטגוריה: חינוך וקידום מעמד הילד והאשה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 10/05/22 - תוכן חסוי תאריך: 10/05/2022 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 26/04/22 תאריך: 26/04/2022 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 26/04/22 - תוכן חסוי תאריך: 26/04/2022 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 05/22 תאריך: 13/04/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: ישיבת ועדת חינוך מתאריך 06/04/22 - זום תאריך: 06/04/2022 סוג: קטגוריה: חינוך וקידום מעמד הילד והאשה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 5.4.22 תאריך: 05/04/2022 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 29/03/22 - תוכן חסוי תאריך: 29/03/2022 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 29/03/22 - תוכן חסוי תאריך: 29/03/2022 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנדסה ואדריכלות מתאריך 23/03/22 תאריך: 23/03/2022 סוג: קטגוריה: הנדסה אדריכלות ושימור אתרים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות וקליטת עליה מתאריך 15/03/22 - תוכן חסוי תאריך: 15/03/2022 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 15.3.22 תאריך: 15/03/2022 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 15/03/22 תאריך: 15/03/2022 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 15/03/22 תאריך: 15/03/2022 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 14/03/22 - תוכן חסוי תאריך: 14/03/2022 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 04/22 תאריך: 02/03/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 03/22 תאריך: 02/02/2022 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 02/22 תאריך: 02/02/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 2.2.22 תאריך: 02/02/2022 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון וחירום מתאריך 01/02/22 - תוכן חסוי תאריך: 01/02/2022 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך 11.1.22 תאריך: 11/01/2022 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מתאריך 11/01/22 תאריך: 11/01/2022 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 01/22 תאריך: 05/01/2022 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מל"ח מתאריך 26/12/21 - חומר חסוי תאריך: 26/12/2021 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 16/21 תאריך: 22/12/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/21 תאריך: 22/12/2021 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת מתאריך 21/12/21 תאריך: 21/12/2021 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 1.12.21 תאריך: 01/12/2021 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 14/21 תאריך: 01/12/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חזות ונוי וועדת איכות הסביבה מתאריך 15/11/21 תאריך: 15/11/2021 סוג: קטגוריה: איכות הסביבה חזות ונוי קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13/21 תאריך: 03/11/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: ישיבת ועדת חינוך מתאריך 31.10.21 תאריך: 31/10/2021 סוג: קטגוריה: חינוך וקידום מעמד הילד והאשה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12/21 תאריך: 25/10/2021 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 20/10/21 תאריך: 20/10/2021 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות מתאריך 19/10/21 תאריך: 19/10/2021 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 14.10.21 תאריך: 14/10/2021 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת להנצחת נופלים מתאריך 13/10/21 תאריך: 13/10/2021 סוג: קטגוריה: ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור והנצחת נופלים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מל"ח מתאריך 10/10/21 - חומר חסוי תאריך: 10/10/2021 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 29/09/21 - תוכן חסוי תאריך: 29/09/2021 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 14/09/21 תאריך: 14/09/2021 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 12/09/21 - תוכן חסוי תאריך: 12/09/2021 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 01/09/21 - תוכן חסוי תאריך: 01/09/2021 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 11/21 תאריך: 01/09/2021 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 10/21 תאריך: 01/09/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 31/08/21 תאריך: 31/08/2021 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 30/08/21 תאריך: 30/08/2021 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 19/08/21 תאריך: 19/08/2021 סוג: קטגוריה: ועדה להקצאת קרקעות ומבנים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 18.8.21 תאריך: 18/08/2021 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת מתאריך 08/08/21 תאריך: 08/08/2021 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 09/21 תאריך: 04/08/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 4.8.21 תאריך: 04/08/2021 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 08/21 תאריך: 07/07/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות מתאריך 06/07/21 תאריך: 06/07/2021 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 07/21 תאריך: 28/06/2021 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 28/06/21 - תוכן חסוי תאריך: 28/06/2021 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: ישיבת ועדת חינוך מתאריך 23.6.21 תאריך: 23/06/2021 סוג: קטגוריה: חינוך וקידום מעמד הילד והאשה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מל"ח מתאריך 17/06/21 - חומר חסוי תאריך: 17/06/2021 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 3.6.21 תאריך: 03/06/2021 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 06/21 תאריך: 02/06/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 2.6.21 תאריך: 02/06/2021 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חזות ונוי וועדת איכות הסביבה מתאריך 26/05/21 תאריך: 26/05/2021 סוג: קטגוריה: איכות הסביבה חזות ונוי קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 24/05/21 - תוכן חסוי תאריך: 24/05/2021 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 05/21 תאריך: 05/05/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת מתאריך 05/05/21 תאריך: 05/05/2021 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 27/04/21 תאריך: 27/04/2021 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות מיום 27/04/21 - חומר חסוי תאריך: 27/04/2021 סוג: קטגוריה: הנחות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 26/04/21 - תוכן חסוי תאריך: 26/04/2021 סוג: קטגוריה: השקעות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מתאריך 25/04/21 תאריך: 25/04/2021 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מתאריך 25/04/21 תאריך: 25/04/2021 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 18.4.21 תאריך: 18/04/2021 סוג: קטגוריה: צוות לתיקון ליקויים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 12/04/21 - תוכן חסוי תאריך: 12/04/2021 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות מתאריך 06/04/21 תאריך: 06/04/2021 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת מתאריך 25/03/21 תאריך: 25/03/2021 סוג: קטגוריה: ענייני ביקורת קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 24/03/21 - תוכן חסוי תאריך: 24/03/2021 סוג: קטגוריה: ביטחון וחירום קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 04/21 תאריך: 09/03/2021 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 03/21 תאריך: 03/03/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 1.3.21 תאריך: 01/03/2021 סוג: קטגוריה: הנהלה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חזות ונוי וועדת איכות הסביבה מתאריך 24/02/21 תאריך: 24/02/2021 סוג: קטגוריה: איכות הסביבה חזות ונוי קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מל"ח מתאריך 14/02/21 - חומר חסוי תאריך: 14/02/2021 סוג: קטגוריה: מל"ח קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 08/02/21 תאריך: 08/02/2021 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 02/21 תאריך: 03/02/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 26/01/21 תאריך: 26/01/2021 סוג: קטגוריה: תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 01/21 תאריך: 06/01/2021 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות מתאריך 05/01/21 תאריך: 05/01/2021 סוג: קטגוריה: תנועה תמרור ובטיחות בדרכים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת ועדת הנדסה ואדריכלות מתאריך 04/01/21 תאריך: 04/01/2021 סוג: קטגוריה: הנדסה אדריכלות ושימור אתרים קבצים:
שם הפרוטוקול: תאריכי התכנסות הועדה להחלטה ושמות הזוכים תאריך: 01/01/2021 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 17/20 תאריך: 02/12/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 16/20 תאריך: 02/12/2020 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 12/11/2020 תאריך: 12/11/2020 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 15/20 תאריך: 04/11/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 01/11/2020 תאריך: 01/11/2020 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 14/20 תאריך: 21/10/2020 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 13/20 תאריך: 02/09/2020 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 12/20 תאריך: 02/09/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 11/20 תאריך: 12/08/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 10/20 תאריך: 30/07/2020 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 09/20 תאריך: 16/07/2020 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 08/20 תאריך: 01/07/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ספורט מתאריך 16/06/2020 תאריך: 16/06/2020 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 06/20 תאריך: 03/06/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 07/20 תאריך: 03/06/2020 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 0520 תאריך: 06/05/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 04/20 תאריך: 01/04/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 03/20 תאריך: 04/03/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 02/20 תאריך: 05/02/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 01/20 תאריך: 01/01/2020 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 21/19 תאריך: 25/12/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 05/12/2019 תאריך: 05/12/2019 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 20/19 תאריך: 27/11/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 19/19 תאריך: 06/11/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 18/19 תאריך: 04/09/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 17/19 תאריך: 04/09/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 29/08/2019 תאריך: 29/08/2019 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 16/19 תאריך: 07/08/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 25/07/2019 תאריך: 25/07/2019 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 15/19 תאריך: 03/07/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר14/19 תאריך: 12/06/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13/19 תאריך: 05/06/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 11/19 תאריך: 05/06/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 30/05/2019 תאריך: 30/05/2019 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12/19 תאריך: 29/05/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 29/05/2019 תאריך: 29/05/2019 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 07/05/2019 תאריך: 07/05/2019 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 10/19 תאריך: 30/04/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 30/04/2019 תאריך: 30/04/2019 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 09/19 תאריך: 03/04/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 08/19 תאריך: 06/03/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ספורט מתאריך 24/02/2019 תאריך: 24/02/2019 סוג: קטגוריה: ספורט קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 07/19 תאריך: 06/02/2019 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 06/19 תאריך: 06/02/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיגור אלימות סמים ואלכוהול מתאריך 30/01/2019 תאריך: 30/01/2019 סוג: קטגוריה: מיגור אלימות סמים ואלכוהול קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 05/19 תאריך: 02/01/2019 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 04/18 תאריך: 26/12/2018 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 03/18 תאריך: 12/12/2018 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 02/18 תאריך: 12/12/2018 סוג: מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 01/18 תאריך: 21/11/2018 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10/23 תאריך: 30/11/-0001 סוג: שלא מן המניין קטגוריה: מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 30/11/-0001 תאריך: 30/11/-0001 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 30/11/-0001 תאריך: 30/11/-0001 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 30/11/-0001 תאריך: 30/11/-0001 סוג: קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מתאריך 30/11/-0001 תאריך: 30/11/-0001 סוג: קטגוריה: קבצים: