מה זה GIS ?

מערכת מידע גאוגרפית (בראשי תיבות: ממ"ג; באנגלית: Geographic Information system או GIS), היא מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ניהול, אחזור וניתוח מידע גאוגרפי תוך שילוב תכנים ממספר שכבות מידע, המבוססות ברובן על מערך מיפוי, אך גם על מאגרי מידע טבלאיים "רגילים".

למערכות אלו יתרון בפישוט והמחשה של תופעות מרחביות והעלאת חלופות יעילה למקבלי החלטות.

כחלק משיפור השירות לתושב, הנגשנו מגוון שכבות מתוך המערכת הכוללת, כגון: גושים וחלקות, מבנים וכתובות, איזורים סטטיסטיים, כבישים, רחובות, ייעודי קרקע ועוד …