דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים:   

שנת 2012:     לא מונגש    |   מונגש

שנת 2013:     לא מונגש    |   מונגש 

שנת 2014:     לא מונגש   |   מונגש 

שנת 2015:     לא מונגש    |   מונגש

שנת 2016:     לא מונגש    |   מונגש  

שנת 2017:     לא מונגש   |   מונגש    

שנת 2018:     לא מונגש   |   מונגש 

שנת 2019:     לא מונגש   |   מונגש  

שנת 2020:     לא מונגש   |  מונגש

שנת 2021:     לא מונגש    |   מונגש  

שנת 2022:     לא מונגש