דוח שנתי מבוקר

דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחתומים, כפי שהוגשו למחלקה לביקורת ראיית חשבון במשרד הפנים, ע"י רואה חשבון ממונה משרד הפנים

דוחות שנתיים מבוקרים:

2012  ,  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017 

2018  (לא מונגש   ,   מונגש)   ,  2019  (לא מונגש   ,   מונגש)   ,  2020   (לא מונגש   ,   מונגש)  ,  2021   (לא מונגש   ,   מונגש)  ,  2022   (לא מונגש   ,   מונגש)