תקציב המועצה

אישורי תקציב מועצת סביון, חתומים בידי הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים.

אישורים לשנות הכספים:   2011  ,  2012  ,  2013  ,  דו"ח חקירה ביקורתית 2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017  ,  2018  ,  2019  ,  2020 ,

                                              2021 (משנה זו אנו רשות איתנה ולא נדרש אישור משרד הפנים) , 2022

אישורים לשנות הכספים מונגשים : 2018  ,  2019  ,  2020