נתוני הגיוס של סביון


כל הכבוד לצה"ל ולסביון 

 

תמיד ידענו שנוער סביון ניצבים בחוד החנית בהתנדבות, התגייסות ועשייה  - ועכשיו זה גם מוכח! 
על-פי נתוני הגיוס של סביון לשנת 2019 עולה כי:

>> שיעור הגיוס בקרב הגברים והנשים בסביון גבוה משמעותית ביחס לממוצע הארצי
>> שיעור הקצונה בסביון גבוה ביחס לממוצע הארצי
>> שיעור הנשים מסביון הפותחות שנת שירות או מכינה גבוה ביחס לממוצע הארצי
>> שיעור הגיוס לשירות משמעותי גבוה ביחס לממוצע הארצי ונמצא במגמת עלייה!

בנות ובני סביון, אנחנו מצדיעים לכם!

פייסבוק 1080_1080