אושר תקציב 2023


אושר תקציב 2023!

 

תקציב 2023 הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה של המועצה המקומית סביון להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח. בתקציב שאושר הגדלנו באופן נרחב את תקציב החינוך כהמשך ישיר למדיניות המועצה בשנים האחרונות להשקיע בילדות, בילדים ובבני הנוער של היישוב, תוך שאיפה למצוינות. כמו כן, על ידי התקציב הזה נחזק ונשדרג את ביטחון היישוב, חזות היישוב והתשתיות, אירועי התרבות והקהילה, ספורט והעשרה, הקשר עם התושב, רווחת הגיל השלישי ועוד.

תודה לכל השותפים לבניית התקציב החשוב הזה שנוגע לכל תושב ותושבת בשנה שתבוא. שתהיה לנו שנה מלאה בעשייה וצמיחה.

שלכם,
מוטי לנדאו, ראש המועצה
חברות וחברי המועצה

פוסט פייסבוק 1080_1080