עדכון קורונה 31.3.22 | מגן סביון


עדכון קורונה שבועי

סביון אדומה, ישנם היום 84 חולים פעילים ומקדם ההדבקה גבוה מהממוצע הארצי

כפי שבוודאי שמתם ♥️, הקורונה כאן איתנו ובימים האחרונים היא מתפשטת במהירות

איך נוכל לעצור את ההתפשטות?
• מקפידים הקפדה יתרה על עטיית מסכה – זו פעולה פשוטה המקטינה את הסיכון להדביק ולהידבק
• מתחסנים
• מקפידים על אוורור חדרים וחללים סגורים
• אם אינכם חשים טוב, הבדקו והמנעו משהות בקרבת אנשים
• נוהגים בזהירות יתרה בקרבת האוכלוסייה הפגיעה

בברכת בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה, מוטי לנדאו ראש המועצה