דו"ח משרד הפנים בדק ומצא כי בדו"ח המפורט של מועצת סביון לשנת 2020 – אין ליקויים


ממשיכים את התנופה! ????

דו"ח משרד הפנים בדק ומצא כי אין ליקויים בדו"ח המפורט לשנת 2020 ????

מועצת סביון מאוזנת תקציבית, כוסו כל גירעונות העבר והוענק לה התואר "רשות איתנה", אותו מחזיקות רק 15% מהרשויות המקומיות בארץ!
???? כבוד!