תושבות ותושבי סביון היקרים,
לנוחותכם, מועצת סביון הקימה מרכז חלוקת דואר רשום וחבילות מול משרדי המועצה ברחוב השקמה 8.

נזכיר כי דואר ישראל מצוי בקשיים וסוגר סניפים רבים. בעוד שביישובים אחרים נאלצים להישאר ללא שירותי דואר, מועצת סביון יזמה שיתוף פעולה עם דואר ישראל, לטובת המשך שירותי קבלת חבילות ודואר רשום בישוב.

מרכז החלוקה פתוח בימים א, ג, ה
בשעות 13:30-16:00 

ביום ד' בין השעות 16:00-19:00


* תיבה אדומה למשלוח מכתבים הוצבה בסמוך - הדואר נאסף ממנה כל יום.
** חלוקת מכתבים רגילים בתיבות הפרטיות תמשיך כרגיל.

אנא סבלנותכם בתקופת ההרצה והכשרת צוות נותני השירות.