מועד עדכון אחרון 21.6.22

מועצת סביון פועלת מזה שנים רבות להנגשת מבני המועצה והנגשת השירות הניתן לתושבים עם מוגבלות, ורואה בנושא שילובם של אנשים עם מוגבלות ערך חברתי חשוב.

הנגישות באה ליידי ביטוי הן עבור תושבי סביון ועובדיה וכל המקבל שירות מהמועצה ושלוחותיה, כגון: הספרייה, בית התרבות, אירועי המועצה, חוגים וכו', עפ"י הקריטריונים הנדרשים בחוק.

לצורך כך, מועצת סביון פעלה וממשיכה לפעול במישורים מקבילים ועל פי לוחות הזמנים המוגדרים בחוק החל על רשויות מקומיות:

  • התאמת מרחבי הפעילות הפיזית במתחמי המועצה לצרכיהם של אנשים עם מוגבלויות- מבנים, גנים ושטחים ציבוריים, התאמות פרטניות במבני חינוך.
  • התאמות לשירות נגיש בכל מתחמי המועצה, באירועים ובשירותים לתושב.

בכל אחד מהאפיקים הנ"ל, יושמו שינויים מבניים, ארגוניים ותודעתיים שמטרתם היא אחת: לאפשר הלכה למעשה את הכלתם של אנשים עם מוגבלות בכל הפעילויות.

מועצת סביון רואה חובה מהותית ומוסרית בהנגשת המרחב הציבורי לתושביה ורואה בשילובם של אנשים עם מוגבלות דרך התנהלות נורמטיבית וסטנדרטית.

מועצת סביון מתחייבת לקיים את ערך השוויון לאנשים עם מוגבלות.

 

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .

 

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

 

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)

בדפי האתר המפנים לאתרים חיצוניים (תכני צד ג'), לדוגמה: החברה לאוטומציה, משרדי ממשלה וכו', נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של הארגון ולכן אנחנו מצהירים על עמידה חלקית בתקן עבור דפים אילו, אך פועלים לוודא כי הם נערכים לביצוע עדכונים ושינויים הנדרשים בחוק.

 

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים: Firefox ו- Chromeובתוכנות קוראות מסך NVDA.

 

שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר

האתר ודפיו (לא תוכן) נבדקו ונמצאו כעומדים ברמה AA עם מסירתו לרשות המועצה.

החל מינואר 2022 כל תוכן המועלה לאתר עובר בדיקת הנגשה.

המועצה פועלת ללא לאות לעדכון כלל החומרים משנים קודמות שחלקם טרם הונגשו. הערכה משוערת לסיום הנגשת התוכן היא כ6 חודשים.

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

קבצים מצורפים מסוג WORD PDF או סרטונים באתר נמצאים בהליכי הנגשה. באם נתקלתם באתר בטופס או דף מסוג זה שאינו נגיש אנא פנו אלינו ונספק לכם קובץ / מידע חלופי נגיש בדיוק לפי צרכיכם !

מועצה מקומית סביון פועלת להנגשה על פי הוראות החוק המוגדר בחקיקת הנגישות. חלק זה באתר מטרתו ליידע אותך בהסדרי הנגישות של החברה. במידה ויש לך שאלות או הצעות שיפור נשמח לקבל את פנייתך ולסייע.

 

הסדרי נגישות

מקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק.

 

התאמות נגישות במבנים ובשירות

כלל המבנים שבאחריות מועצת סביון עברו סקרי נגישות והונגשו או מיועדים להנגשה בהתאם לנדרש בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק.

 

התאמות נגישות בגנים ציבוריים ואתרי משחקים

להלן רשימת הגנים הציבוריים ואתרי המשחקים שיונגשו לפי לוחות הזמנים המחייבים רשויות מקומיות. להלן פירוט התאמות הנגישות הקיימות בכל אחד מהם:

  • לחצו כאן, לטופס הצהרת הרשות בדבר חובותיה לביצוע התאמות נגישות לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998
  • לחצו כאןלרשימת גנים ציבוריים שכונתיים קיימים הנדרשים להנגשה לפי סעיף 10(ג)(2) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד – 2013 
  • לחצו כאןרשימת אתרי משחקים שכונתיים קיימים הנדרשים להנגשה לפי סעיף 11(ג)(2) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד – 2013

 

שם הגן

כתובת

אמצעי הנגישות הקיימים

פארק הציפורים

רח' החורש 19, סביון

שביל נגיש, ספספלים נגישים, מתקני משחק נגישים, מתקני פעילות נגישים, מתקני שתיה נגישים

גן ראשונים

רח' הראשונים 1, סביון

שביל נגיש, מתקני משחק נגישים, מתקני פעילות נגישים

גן השלווה

רח' דוכיפת, סביון

שביל נגיש מרחוב דוכיפת, מתקני משחקים נגישים, ספספלים נגישים

גן החורש

רח' החורש 10, סביון

שביל נגיש

גן אמירים

רח' אמירי 10, סביון

הגן צפוי לעבור שיפוץ ומיועד להנגשה עתידית

גן הקשת

רח' הקשת 22, סביון

הגן צפוי לעבור שיפוץ ומיועד להנגשה עתידית

 

שם אתר המשחקים

כתובת

אמצעי הנגישות הקיימים

פארק הציפורים

רח' החורש 19, סביון

שביל נגיש, ספספלים נגישים, מתקני משחק נגישים, מתקני פעילות נגישים, מתקני שתיה נגישים

גן ראשונים

רח' הראשונים 1, סביון

שביל נגיש, מתקני משחק נגישים, מתקני פעילות נגישים

גן השלווה

רח' דוכיפת, סביון

שביל נגיש מרחוב דוכיפת, מתקני משחקים נגישים, ספספלים נגישים

גן החורש

רח' החורש 10, סביון

שביל נגיש

גן אמירים

רח' אמירי 10, סביון

הגן צפוי לעבור שיפוץ ומיועד להנגשה עתידית

גן הקשת

רח' הקשת 22, סביון

הגן צפוי לעבור שיפוץ ומיועד להנגשה עתידית

 

נגישות בתחום החינוך

כל תלמיד והורה הנדרשים להנגשה בגני מועצה ובבית הספר זכאים להגיש בקשה לאגף החינוך אשר יפעל בהתאם להוראות משרד החינוך.

להבנת הליך הנגשה פרטנית ולהגשת בקשות לחצו כאן

 

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

למועצת סביון מספר רכזי נגישות ונאמני נגישות האחראים כל אחד לתחומו. במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכזי הנגישות של הארגון:

גב' אביטל קינן
מהנדסת המועצה, רכזת נגישות מועצת סביון
03-7370908

מר שוקי פרידמן
מנהל מרכז התרבות ורכז נגישות בית התרבות
03-7370956

גב' לימור הרשקו
מנהלת מח' ספורט, רכזת נגישות תחום ספורט ואירועי חוץ
03-73770947

גב' יובל אוקנין
נאמנת נגישות בניין המועצה

גב' רינה ינקו
נאמנת נגישות ספריה ובית ראשונים
03-7370916

מר אבי מנו
רכז ביטחון הישוב, נאמן נגישות ביטחון הישוב
03-7370958

גב' ענת בן דוד
מנהלת משאבי אנוש, נאמנת נגישות משאבי אנוש
03-7370901