התאמות נגישות בבית העלמין

חניה נגישה לרכב גבוה (וואן)

יש

חניה נגישה לרכב רגיל

יש

גישה נגישה באמצעות כביש למבנה עצמו

יש

תא שירותים נגישים

יש

שירות ליווי לאדם לקוי ראיה – בתיאום מראש

יש

מתקן נטילת ידים ומתקני שתיה נגישים

יש

מקומות מנוחה נגישים

יש

סיוע במילוי טפסים

יש

לתיאום ובקשות פרטניות:

חנן קרן
נאמן נגישות בית עלמין ומנהל תשתיות
03-7370918