התאמות נגישות במרכז התרבות

חניה נגישה לרכב גבוה (וואן) ולרכב רגיל יש

תא שירותים נגישים

יש

שירות ליווי לאדם לקוי ראיה – בתיאום מראש

יש

חיית שירות כניסה עם חיית שירות יש

מערכת הגברה בעמדת שירות ובאולם

יש

מקומות ישיבה

מקומות ישיבה באולם לאנשים עם מוגבלות ולמלוויהם

יש

סיוע בכל שאלה

יש

לתיאום ובקשות פרטניות:

מר שוקי פרידמן
מנהל מרכז התרבות ורכז נגישות בית התרבות
03-7370956