עסקים ביישוב

בתי העסק מהווים פחות מ5% מסך בתי האב ביישוב, אולם מקבלים יחס אישי וחם. אנו גאים על כך שחלק מהעסקים ביישוב מופעלים על ידי תושבינו.

כחלק ממחלקת השירות לתושב, פועל גף רישוי עסקים האחראי על ניהול רישוי העסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968. המחלקה מוסרת אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר, אחראית על הפעלת תהליך הרישוי ונותנת מענה לאלו הקיימים. בנוסף, הגף אחראי גם על הפיקוח התברואי בעסקים, מבצע פעולות אכיפה יזומות עם הגורמים המאשרים כגון: מפקחי משרד הבריאות, וטרינר ראשי ותברואן המועצה.

תהליך קבלת רישיון עסק הוא מתמשך לרוב, כיוון שהוצאת רישיון העסק מתבצעת רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק – משרד הבריאות, משטרה, איכות הסביבה, כיבוי האש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

מטרות הנפקת הרישוי הן שמירה על איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומטרדים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות, מניעת סכנות ודאגה לשלום הציבור והבטחת בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

אנו ממליצים לכל אדם המבקש לפתוח עסק, עוד לפני חתימת החוזה, לפנות אלינו בכדי לבדוק מה הם התנאים המוקדמים לפתיחת העסק.

לשירותכם תמיד,

אילנית קטן, הממונה על רישוי העסקים

מידע ליצירת קשר

אילנית קטן
הממונה על רישוי העסקים
*8001
03-5349320
השקמה 8, סביון
ימים א-ג,ה בין 08:00-16:00