קצת עלינו

המחלקה לשירותים חברתיים הינה יחידה מקצועית שמטרתה מתן טיפול פסיכו סוציאלי מערכתי וזמין לכל תושבי המועצה .

הטיפול נותן מענה ברמה הפרטנית , משפחתית וקהילתית לצרכים המועלים ע"י התושבים ובני משפחותיהם

המחלקה פועלת לקידום רווחת התושבים לאורך מעגל חייהם מינקות ועד זקנה.

השירותים ניתנים מתוקף חוקי מדינת ישראל ועל פי תקנות משרד הרווחה.

פרטי התקשרות:

עידית רוזנצוויג
מנהלת המחלקה והממונה על הטרדות מיניות
03-7370910
050-6800288
077-9707863
השקמה 8, סביון
א -ה 08:00 – 14:00