אישור מליאת מועצה לתמיכות:

ישיבת מליאה מן המניין 5/22 בתאריך 13.4.22:   פרוטוקול לא מונגש   |   פרוטוקול מונגש

ישיבת מליאה מן המניין 5/21 בתאריך 5.5.21:     פרוטוקול לא מונגש   |   פרוטוקול מונגש

 

פרוטוקולים ועדת תמיכות:

ישיבה 15.3.22:    פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 31.8.21:    פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 30.8.21:    פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 27.4.21:    פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 8.2.21:      פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש