דלג לתוכן

פרוטוקולים

פרוטוקולים וקבצים נלווים של ישיבות מועצה וועדותיה

כמועצה ששמה את נושא שקיפות המידע בראש סדר עדיפויותיה, אנו מזמינים אתכם ללעיין בפרוטוקולים ובקבצים הנלווים שהוצגו בישיבות המועצה וועדותיה.

כל מליאות המועצה מוקלטות ומתועדות. בשל גודלם של הקבצים ניתן לקבלם בתקליטור או בדיסק און קי או בדואר אלקטרוני.

יש להפנות הבקשה בכתב למחלקה לשירות התושב בדוא"ל 4u@savyon.muni.il או בפקס 03-5349320.

שנת תשפ"ב 2022

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
5.1.221מן המנייןלחץ כאן
2.2.222מן המנייןלחץ כאן
2.2.223לא מן המנייןלחץ כאן
9.3.224מן המנייןלחץ כאן
14.4.225מן המנייןלחץ כאן
1.6.226מן המנייןלחץ כאן
1.6.227לא מן המנייןלחץ כאן
23.6.228לא מן המנייןלחץ כאן
6.7.229מן המנייןלחץ כאן
6.7.2210לא מן המנייןלחץ כאן
3.8.2211מן המנייןלחץ כאן
22.8.2212לא מן המנייןלחצץ כאן
7.9.2213מן המנייןלחצו כאן

שנת תשפ"א 2021

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
6.1.211מן המנייןלחץ כאן
 3.2.21מן המניין לחץ כאן 
3.3.213מן המנייןלחץ כאן
9.3.214לא מן המנייןלחץ כאן
5.5.215מן המנייןלחץ כאן
2.6.216מן המנייןלחץ כאן
23.6.217לא מן המנייןלחץ כאן
7.7.218מן המנייןלחץ כאן
4.8.219מן המנייןלחץ כאן
1.9.2110 מן המניין לחץ כאן 
1.9.2111לא מן המנייןלחץ כאן
25.10.2112לא מן המנייןלחץ כאן
3.11.2113מן המנייןלחץ כאן
1.12.2114מן המנייןלחץ כאן
22.12.2115לא מן המנייןלחץ כאן
ועדות מועצה
רשימת חברי הוועדות השונות
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
ועדת הנהלה1.3.21 , 2.6.21 , 4.8.21 , 1.12.21
ועדה מקומית לתכנון ובנייההחומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" 
ועדת משנה לתכנון ובנייההחומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" 
ועדת מל"חתוכן חסוי – 14.2.21 , 17.6.21 , 10.10.21 , 26.12.21 
ועדת ביטחון וחירום24.3.21 , תוכן חסוי: 12.4.21 , 29.4.21 , 24.5.21 , 12.9.21
ועדה לאיכות הסביבה + חזות ונוי
24.2.21 , 26.5.21 , 15.11.21
ועדת ביקורת5.5.21 , 8.8.21 , 25.3.21 , 21.12.21
ועדת הנחות + קליטת עלייהתוכן חסוי: 27.4.21
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ואלכוהול + מיגור אלימות20.10.21
ועדת ערר בארנונהריכוז החלטות
ועדת מכרזים (ללא כ"א)

תאריכי התכנסות הועדה להחלטה ושמות הזוכים 2021 

תאריכי התכנסות הועדה להחלטה ושמות הזוכים 2022

ועדת תמיכות 30.8.21 , 31.8.21 , 8.2.21 , 27.4.21
ועדה חקלאית 
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור + הנצחת נופלים13.1.21
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים19.8.21
ועדת כספים 
ועדת חינוך וקהילה + קידום מעמד הילד והאשה31.10.21 , 23.6.21 
ועדת תנועה + בטיחות בדרכים5.1.21 , 6.4.21 , 19.10.21 , 6.7.21
ועדת ספורט25.4.21 
ועדה לתיקון ליקויים14.10.21 , 3.6.21 , 18.8.21  , 18.4.21
הנדסה ואדריכלות4.1.21

שנת תש"פ 2020

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
2.12.2017מן המנייןלחץ כאן
2.12.2016לא מן המנייןלחץ כאן
4.11.2015מן המנייןלחץ כאן
21.10.2014לא מן המנייןלחץ כאן
2.9.2013לא מן המנייןלחץ כאן
2.9.2012מן המנייןלחץ כאן
12.8.2011מן המנייןלחץ כאן
29.7.2010לא מן המנייןלחץ כאן
16.7.209לא מן המנייןלחץ כאן
1.7.208מן המנייןלחץ כאן
3.6.207לא מן המנייןלחץ כאן
3.6.206מן המנייןלחץ כאן
6.5.205מן המנייןלחץ כאן
1.4.204מן המנייןלחץ כאן
4.3.203מן המנייןלחץ כאן
5.2.20מן המנייןלחץ כאן
1.1.201מן המנייןלחץ כאן
ועדות מועצה
רשימת חברי הוועדות השונות
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
תנועה ובטיחות בדרכיםתמרור , 18.8.20 , 7.1.20 , 6.9.20 , 13.10.20 , 24.8.20 , 3.9.20
כספים25.11.20
חזות איכות הסביבה27.10.20
חינוך , פרוטוקול 10.6.20 , פרוטוקול 20.10.20 , 20.10.20 , 10.6.20 , 7.1.20
מכרזים6.1.20 , 15.9.20
הנדסה ואדריכלות18.7.20
מיגור אלימות סמים ואלכוהול12.11.20 , 1.11.20
ביטחוןחלק מהתוכן חסוי-ישיבות שנערכו: 24.3, 22.4, 27.7, 24.11
ביקורת 29.12.20 , 30.3.20, 29.6.20 , 29.6.20 א
ספורט16.6.20
הנהלה 2.11.20 , 1.9.20

שנת תשע"ט 2019

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
25.12.1921לא מן המנייןלחץ כאן
27.11.1920מן המנייןלחץ כאן
6.11.1919מן המנייןלחץ כאן
 4.9.1918 לא מן המניין לחץ כאן 
4.9.1917מן המנייןלחץ כאן
7.8.1916מן המנייןלחץ כאן
3.7.1915מן המנייןלחץ כאן
12.6.1914לא מן המנייןלחץ כאן
5.6.1913מן המנייןלחץ כאן
29.5.1912לא מן המנייןלחץ כאן
5.6.1911לא מן המנייןלחץ כאן
 30.4.1910 לא מן המניין  לחץ כאן
3.4.199מן המנייןלחץ כאן
 6.3.19 8מן המניין לחץ כאן 
6.2.197לא מן המנייןלחץ כאן
6.2.19  מן המניין לחץ כאן
 2.1.19 5 מן המניין לחץ כאן
ועדות מועצה
רשימת חברי הוועדות השונות
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
כספים4.9.19
תנועה ובטיחות בדרכים6.8.19 , 17.11.19
חזות30.6.19
חינוך 16.1.1920.2.19, 21.5.19, 15.9.19, 18.12.19
מכרזים6.2.1920.2.19 , 27.11.19
הנדסה ואדריכלות 28.8.19 (הקלטה), 28.8.19 (פרוטוקול) 24.1.19, 13.3.19, 1.7.19, 31.7.19
מיגור אלימות5.12.19 , 25.7.19 , 29.8.19 (הקלטה), 29.8.19 (פרוטוקול), 30.1.19 
ביטחון29.1.19 , 1.1.19 12.3.19 , 18.6.19, 16.12.19
ביקורת26.6.19 , 3.19 , 30.1.19 , 23.1.19
ספורט24.2.19
התקשרויות30.4.19, 7.5.19, 29.5.19, 30.5.19
מוכנות לחירוםועדת מלח 28.3.19
איכות הסביבה6.7.19 

שנת תשע"ח 2018

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
 26.12.18לא מן המניין  לחץ כאן
12.12.18לא מן המניין לחץ כאן 
12.12.18מן המניין לחץ כאן 
 21.11.18מן המניין לחץ כאן 
24.10.1816לא מן המנייןלחץ כאן
5.9.1815מן המנייןלחץ כאן
22.8.1814לא מן המנייןלחץ כאן
 1.8.1813מן המנייןלחץ כאן
 4.7.18 12מן המניין לחץ כאן
 6.6.18 11לא מן המניין  לחץ כאן
6.6.1810מן המניין

לחץ כאן

30.5.1809לא מן המניין

לחץ כאן

16.5.1807+08לא מן המניין

לחץ כאן

9.5.1806מן המניין

לחץ כאן

25.3.1805לא מן המניין

לחץ כאן

 7.3.1804מן המניין

לחץ כאן

 14.2.1803לא מן המנייןלחץ כאן
7.2.1802מן המנייןלחץ כאן
 3.1.1801מן המנייןלחץ כאן
ועדות מועצה
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
ביקורת29.7.18, אוגוסט 2018, 25.12.18
כספים17.12.1824.4.18
ביטחון 8.4.18, 13.4.18
איכות הסביבה8.1.18 , 25.5.18
השקעות 18.2.18
חזות ונוי8.1.18 , 25.5.18
מכרזים2018
חינוך25.4.18
הנדסה ואדריכלות24.1.18, 18.7.18
תנועה ובטיחות בדרכים 2018
 תמיכות9.5.18
מוכנות לחירום

ועדת מלח 18.1.18, ועדת מלח 24.5.18

סיכום אימון 13.3.18, סיכום תרגיל משולב מסובים 12.8.18

 

שנת תשע"ז 2017

ישיבות מליאה
 תאריך מספר ישיבה סוג קבצים נלווים
 1.11.17 21 מן המניין לחץ כאן
 6.12.17 20לא מן המניין לחץ כאן 
 29.11.17 19לא מן המניין  לחץ כאן 
 1.11.17 18  מן המניין  לחץ כאן 
 6.9.17 17לא מן המניין  לחץ כאן 
 23.7.17 16לא מן המניין  לחץ כאן 
 12.7.17 15  מן המניין  לחץ כאן 
 7.6.17 14לא מן המניין  לחץ כאן 
 7.6.1713לא מן המניין  לחץ כאן  
 24.5.1712לא מן המניין  לחץ כאן  
 3.5.1711  מן המניין  לחץ כאן  
 26.4.1710לא מן המניין  לחץ כאן  
 22.3.179לא מן המניין  לחץ כאן   
 1.3.178  מן המניין  לחץ כאן  
 15.2.177לא מן המניין  לחץ כאן   
1.2.176לא מן המנייןלחץ כאן
 8.2.175  מן המניין  לחץ כאן   
 26.1.174לא מן המניין  לחץ כאן   
 8.2.173לא מן המניין  לחץ כאן   
 26.1.172לא מן המניין  לחץ כאן   
 4.1.171  מן המניין  לחץ כאן   
ועדות מועצה
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
 חינוך  8.3.17 , 12.6.17, 26.11.17
איכות הסביבה30.1.17 , 27.3.17
 תנועה3.1, 21.2, 7.3, 4.4, 13.6, 18.7, 8.8, 5.9, 3.10, 7.11, 5.12
 צוות היגוי בית ספר 20.7.17
כספים

13.11.17

25.9.17

30.8.17

7.6.17

מכרזים29.6.17, 19.7.17, 1.11.17
 הנדסה 14.6.17
הארכת שירות27.12.17
ביקורת23.8.17
מל"ח22.10.17
חזות27.3.17
ביטחון24.4.17, 15.5.17, 5.6.17, 7.8.17, 30.10.17
תרבות7.11.17
הנחות 8.3.17, 29.6.17, 6.9.17, 8.11.17, 28.12.17
 ערר

חברת מגדלים: 16.1.17, 27.2.17

24.12.17 – זיגי זהר, אוהב ציון, אורי עייני

שנת תשע"ו 2016

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
 7.12.1618מן המניין לחץ כאן
 2.11.1617מן המניין לחץ כאן
 7.9.1616מן המניין לחץ כאן
 17.8.1615מן המניין לחץ כאן
 3.8.1614מן המניין לחץ כאן
 19.7.1613לא מן המניין לחץ כאן
 6.7.1612מן המניין לחץ כאן
 30.6.1611לא מן המניין לחץ כאן
 8.6.1610לא מן המניין לחץ כאן
 8.6.169מן המניין לחץ כאן
 18.5.168לא מן המניין לחץ כאן
 6.4.167מן המניין לחץ כאן
 2.3.166לא מן המניין לחץ כאן
 2.3.165מן המניין לחץ כאן
 3.2.164מן המניין לחץ כאן
 3.2.163לא מן המניין לחץ כאן
 6.1.162לא מן המניין לחץ כאן
 6.1.161מן המניין לחץ כאן
ועדות מועצה
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
 חינוך 23.11.16
איכות הסביבה20.6.16
 תנועה ריכוז שנתי

שנת תשע"ה 2015

ישיבות מליאה
 תאריך מספר ישיבה סוגקבצים נלווים
 2.12.15 14 מן המניין לחץ כאן
 4.11.1513  מן המנייןלחץ כאן
 25.10.1512לא מן המנייןלחץ כאן
14.10.1511מן המנייןלחץ כאן
2.9.1510  מן המנייןלחץ כאן
8.7.159  מן המנייןלחץ כאן
8.7.158לא מן המנייןלחץ כאן
17.6.157  מן המנייןלחץ כאן
20.5.156לא מן המנייןלחץ כאן
 20.5.15 5  מן המניין לחץ כאן
 11.3.15 4לא מן המניין לחץ כאן
 11.3.15 3  מן המניין לחץ כאן
 4.2.15 2  מן המניין לחץ כאן
 7.1.15 1  מן המניין לחץ כאן

I

ועדות מועצה
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
חזות ונוי 27.4.15 , 17.9.15 , 12.7.16 , 28.11.16
איכות הסביבה1.12.15
ועדה חקלאית גני יהודה2.12.15 , 14.6.15
חינוך וקהילה16.9.15 , 14.1.15
תנועהריכוז שנתי

שנת תשע"ד 2014

ישיבות מליאה
תאריךמספר ישיבהסוגקבצים נלווים
 3.12.14 22 מן המניין לחץ כאן
 7.10.14 21 מן המניין לחץ כאן
 3.9.14 20 מן המניין לחץ כאן
 31.7.14 19 מן המניין לחץ כאן
 24.7.14 18 מן המניין לחץ כאן
 24.7.1417  מן המניין לחץ כאן
 7.7.14 16 מן המניין לחץ כאן
 2.7.14 15 מן המניין לחץ כאן
 11.6.14 14 מן המניין לחץ כאן
 28.5.14 13 מן המניין לחץ כאן
 12.5.14 12 מן המניין לחץ כאן
 7.5.14 11 מן המניין לחץ כאן
 2.4.14 10 מן המניין לחץ כאן
 2.4.14 9 מן המניין לחץ כאן
 26.3.14 8 מן המניין לחץ כאן
 5.3.14 7 מן המניין לחץ כאן
 10.2.14 6 מן המניין לחץ כאן
 5.2.14 5 מן המניין לחץ כאן
 5.2.14 4 מן המניין לחץ כאן
 1.1.14 3 מן המניין לחץ כאן
ועדות מועצה
שם הוועדהקבצים נלווים לפי תאריך ישיבה
 חינוך וקהילה 19.11.14 , 26.3.14 (בלתי פורמלי) , 26.3.14 (פורמלי)
 תנועה ריכוז שנתי

לשירותכם תמיד

ענת בן דוד – מנהלת לשכת ראש המועצה
טלפון: 03-7370901
פקס: 03-7370911
מייל: anatb@savyon.muni.il
כתובת: השקמה 8, סביון
קבלת קהל: ימים א-ה, שעות 08:00-16:00