פעילויות במחלקה

פעילות המחלקה לשירותים חברתיים

 מטרתה המרכזית של המחלקה לשירותים חברתיים הינה לאתר אוכלוסיות סיכון ולטפל בהן בשותפות עם גורמים שונים בקהילה. המחלקה שואפת לתת הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה, לפתח ולבסס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ולהיות מעורבת בפתוח תכניות קהילתיות. במסגרת מימוש מטרות אלו, עוסקת המחלקה במגוון תחומים: טיפול סוציאלי בתושבים, טיפול בילדים ,נוער בסיכון ואלימות במשפחה, איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה, טיפול בקשישים, הפעלת תוכניות קהילתיות, טיפול באוכלוסיות מיוחדות כמו: משפחות חד הוריות, בעלי צרכים מיוחדים. כן עוסקת מחלקת הרווחה בהיערכות לשעת חירום .

 מטרות ויעדים

מטרה מס' 1:

הבטחת טיפול פסיכוסוציאלי מערכתי וזמין לכל התושבים בישוב הזקוקים לכך, בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטיים, הוראות משרד הרווחה וסדרי עדיפויות מקומיים. למען שיפור איכות החיים בקהילה.

יעדים למטרה מס' 1:

 • איתור אוכלוסיות סיכון והפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן.
 • מתן שירותים טיפוליים לילדים ולנוער, אגף חינוך, בתי הספר, משטרה, שרות מבחן.
 • עבודה שוטפת עם בתי ספר והגנים.

מטרה מס' 2:

פיתוח וקידום מערכת רווחה איכותית ומתקדמת, אשר תהווה כתובת ידועה ומקובלת, הן לאוכלוסיה הכללית והן לגורמים בקהילה ומחוצה לה, לפניות בנושאי פרט, משפחה וקהילה.

יעדים למטרה מס' 2:

 • הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה.
 • פרסום המחלקה והשירותים הניתנים בה.
 • התמקצעות עובדי המחלקה.

שרותים הניתנים במחלקה

השירותים הניתנים ע"י המחלקה מחולקים לשירותי חובה ושירותי רשות.

 • שירותי החובה מושתתים על חוקים.
 • שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה, ועל מדיניות מ.מ.סביון
 • שירותי הרשות מסופקים על פי הצרכים ובהתאם לתקציב.
 • השירותים ניתנים עפ"י קריטריונים לנזקקות ומבחן הכנסות.
 • א. שירותים לרווחת המשפחה
 • יעוץ, לווי, תמיכה וטיפול – למשפחות ופרטים הנמצאים במצבי מצוקה או משבר.
 • עזרה כספית – למימון הוצאות מיוחדות.
 • סיוע בקבלת הנחות –כמו: הנחה בארנונה.
 • סיוע בהתמודדות עם אלימות במשפחה – באמצעות מרכז למניעה וטפול באלימות: המרכז פועל בקרית אונו  ,טל: 03-9408810
 • טפול בחיי משפחה ונישואין – או הפניה לטפול בתחנות בסביבה.
 • ליווי, ייעוץ, תמיכה וטפול בתהליך הגירושין, כתיבת תסקירים לביהמ"ש בנושא משמורת והסדרי ראייה לילדים, באמצעות פקידת סעד לסדרי דין עפ"י סמכויות שנתנו לה בחוק.
 • טיפול בנושא אפוטרופסות – טפול בבקשות למינוי אפוטרופוס לקשישים, קטינים, חולי נפש, חסרי ישע ואחרים.
 • ייעוץ ותיווך עם מוסדות ושירותים בקהילה.

ב. שירותים לילדים ובני נוער

 • וועדות לתכנון טיפול – לבניית תוכנית טיפול מתאימה לילדים במצבי סיכון ומצוקה.
 • חונכים ומטפחים – לילדים בסיכון, פיתוח קשר אישי עם הילד לקידום הילד בתחומים שונים.
 • הגנה על קטינים בסיכון – באמצעות פקידת סעד לחוק הנוער, עפ"י סמכויות שנתנו לה בחוק ובשיתוף בתי הספר ומשטרה. הגנה על קטינים אשר נמצאים בסכנה במסגרת המשפחה, הסביבה.
 • פנימיות, משפחות אומנה – מסגרת חוץ ביתית לילדים במצבי סיכון קשים, אשר אינם יכולים לגדול ולהתפתח כראוי במסגרת משפחתם.

ג. שירותים בתחום השיקום – מוגבלות שכלית, נכויות ומחלות

מטרת השיקום לסייע לאדם עם מוגבלות להגיע לרמה אופטימלית של תפקוד ועצמאות בתחומי החיים, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

אדם עם מוגבלות – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית, אשר בשל נכותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים (סעיף 5 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח, 1998).

 • הפניית מוגבלים לשיקום תעסוקתי במרכזי אבחון ושיקום.
 • שילוב במועדונית המטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • סייעת במעון לילד בגיל 6 חודשים עד 3 שנים עם איחור התפתחותי ניכר.
 • הפניות לוועדות אבחון של משרד הרווחה.
 • השמה במסגרות מיוחדות השייכות למשרד הרווחה (מסגרות יומיות וכן פנימיתיות).
 • השמה במעונות יום שיקומיים.
 • תיווך לגורמים שונים כמו: בטוח לאומי, בתי חולים ועוד.
 • סיוע ברכישת מכשור רפואי.

ד. שירותים בתחום הזקנה

 • טפול בתחומי החיים השונים של הקשישים בקהילה.
 • ייעוץ, תמיכה, הכוונה, מידע וטפול בנושאים הקשורים לגיל הזקנה לאוכלוסיית הקשישים ובני משפחותיהם.
 • תווך עם מוסדות ושירותים בקהילה ומחוצה לה.
 • הפעלת חוק ביטוח סיעוד – קביעת סל שירותים, הזמנת עבודה ופיקוח על השירותים הניתנים.
 • הגנה במסגרת החוק וטפול בקשישים חסרי ישע ונפגעי אלימות במשפחה.
 • הפעלת מועדון גימלאים לתעסוקה בשעות הפנאי.
 • הפעלת גמלאים מתנדבים בקהילה.
 • הפניית קשישים לקבלת שרות במרכז יום לקשיש (תעסוקה וחברה).
 • פרוייקט קהילה תומכת. אב קהילה רמי כורי טל: 050-8290649

ה. הערכות לשעת חירום

 • הכנת צוות רב מקצועי לטיפול באוכלוסיה בשעת חירום הדרכה ותרגול.
 • חיזוק חוסן קהילתי.
 • קשר עם גורמים רלוונטים כמו פיקוד העורף , מל"ח יקל"ר.