דלג לתוכן

מערכת ניהול מים

מערכת חכמה לניטור וניהול צריכת המים

תושבים נכבדים,

במהלך שנת תשע"ה 2015, מועצת סביון הקימה בשיתוף עם חברת "ארד טכנולוגיות", מערכת חכמה למעקב וניהול מערכת המים היישובית והפרטית.

כידוע, המועצה מיידעת את התושבים בעת קבלת מידע אודות צריכת מים חריגה ו/או חשש לקיומה של נזילה. על מנת לייעל את מדיניות החיסכון במים המועצה לא תכיר בצריכה כנזילה סמויה שתוצאתה מנזילה שנמשכה לאחר מועד משלוח ההודעה. כמו כן, הרינו לעדכנכם כי באפשרותכם להתחבר למערכת בקרה לאיתור נזילות ברשת הפרטית, זאת לצורך קבלת מידע נוסף בדבר צריכות המים בנכס.

על ידי רישום קצר, תוכלו להתחיל לשלוט על צריכת המים האישית שלכם ולקבל התראות במייל או בסמס, בכל מקרה של חריגה או חשד לדליפה.