מרכז השלטון המקומי העמיד את תחום גיל הרך כאחד מהנושאים שבראש סדר יומו .

בהמשך להערכות לבניית תכנית אסטרטגית נבקש להיוועץ עם הורים לילדים בגילאי לידה עד 6 .

נשמח שתענו על שאלון קצר שישפיע על עתיד ילדיכם בלינק הבא: https://yoursay.education.gov.il/18474