צו ארנונה וועדת ערר ארנונה כללית

צו ארנונה

המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

 

שנת כספים קבצים לצפייה
2009 לחץ כאן
2010 לחץ כאן
 2011 לחץ כאן
 2012 לחץ כאן
 2013 לחץ כאן
 2014 לחץ כאן
 2015 לחץ כאן
 2016 לחץ כאן
 2017לחץ כאן  ,  אגרת שמירה
2018לחץ כאן
2019לחץ כאן (לטיוטת צו 2019 – העלאה, לחץ כאן; לדברי הסבר לצו לחץ כאן)
 2020 לטיוטת הצו לחץ כאן, לטיוטת הצו+העלאה חריגה לחץ כאן 

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

משרד הפנים, קבע הגדרות ברורות, תיאור תפקיד ופירוט סמכויות של  "ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית".

  • לחוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות  בנושא ועדת ערר, לחץ כאן 
  • לריכוז החלטות ועדת ערר מועצת סביון, לחץ כאן