תקציב ודוחות כספיים

תקציב המועצה

אישורי תקציב מועצת סביון, חתומים בידי הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים, הגב' רות יוסף

שנת כספים קבצים לצפייה
 2011 לחץ כאן
 2012לחץ כאן
 2013לחץ כאן , דוח רו"ח בר-לב
 2014לחץ כאן
 2015לחץ כאן
 2016לחץ כאן
 2017לחץ כאן

דוח שנתי מבוקר

דוחות שנתיים מבוקרים חתומים, כפי שהוגשו למחלקה לביקורת ראיית חשבון במשרד הפנים, ע"י רואה חשבון ממונה

שנת כספים קבצים לצפייה
2009לחץ כאן
2010לחץ כאן
 2011 לחץ כאן
 2012לחץ כאן
 2013לחץ כאן
 2014לחץ כאן
 2015לחץ כאן
 2016לחץ כאן
 2017לחץ כאן
2018לחץ כאן

דוח ביקורת משרד הפנים

דוחות ביקורת שנתיים מפורטים כפי שהוגשו ע"י רואה חשבון ממונה

שנה קבצים לצפייה
 2014לחץ כאן
 2015לחץ כאן
 2016לחץ כאן
2017לחץ כאן
2018לחץ כאן