קצת עלינו

מחלקת גזברות אמונה על מכלול נושא הכספים: גבייה, ספקים, הנהלת חשבונות, חשבות שכר וכוח אדם.

תפקידה לשמור על המשאבים הכספיים של הרשות המקומית תחת פעולות החוק וניהולם הנכון של משאבים אלה תוך שמירה מלאה על החוקים הנוגעים בדבר. הגזברות תשמור על האיזון בין ההכנסות להוצאות כדי שיהיה באפשרות הרשות בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאית מלאה.

מחלקת הגזברות תדאג להפעלתם הנכונה של כל היחידות המקצועיות בתחום הכספים, החשבונאות והתקציבים, כך שיהיה באפשרותה לספק למחלקות שרותי ידע ומידע כלכליים ומקצועיים. ידע ומידע זה מהווה את הבסיס לקבלת החלטות במחלקות על בסיס שיקולים כלכליים נאותים ומהווה מידע לקובעי המדיניות ברשות לקביעת מדיניותם.

שלכם ובשבילכם,

רו"ח ליבי באראם

גזברית המועצה והממונה על חוק חופש המידע במועצה

פרטי התקשרות:

רו"ח ליבי באראם
גזברית המועצה והממונה על חוק חופש המידע במועצה
03-7370903
077-9707865
השקמה 8, סביון
ימי א' וג' בתיאום טלפוני מראש
מייל לפניות בענייני גבייה: [email protected]