הורים יקרים,

במידה וילדכם לומדים במוסד חינוך של הרשות המקומית, כולל גן ילדים אשר באחריות הרשות, ובמידה וילדכם או ההורה/ אפוטרופוס הילד זקוקים להנגשה, ניתן להגיש בקשה לרשות במסגרת "הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה".

מצורף מסמך של משרד החינוך המבהיר את מהות ההליך.

 כדי להניע את ההליך, על הורה/אפוטרופוס התלמיד להגיש את  טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

את הטפסים יש לשלוח לתמי בן נביא מנהלת אגף חינוך במועצה.

באמצעות מייל לכתובת: [email protected]  או באמצעות פקס: 077-9707862

ניתן להביא את הטפסים בימים א'-ג', ה' בין השעות 10:00 – 15:00, ד' 10:00-13:00, 16:00-18:00 למחלקת חינוך.

רצ"ב רשימת טפסים נדרשים להגשת הבקשה להנגשה פרטנית ע"י ההורים:

מס'

שם הנספח

האחראי למילוי וחתימה על המסמך

נספח מס' 1

לינק לנספח

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 2

לינק לנספח

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

 מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

מוגבלות בראייה – בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז

לקויות למידה – אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד

שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

 

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 4

לינק לנספח

אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 5

לינק לנספח

טופס ערר על החלטת הרשות להתאמות נגישות מסוג טכנולוגיה מסייעת פרטנית

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

 

מצ"ב רשימת הטפסים המלאה הנדרשת להגשה לצורך מימון הנגשה פרטנית למשרד החינוך.

רשימה זו הינה עבור המטפלים בנושא במחלקת החינוך במועצה:

 לחצו כאן לנספחים של הטבלה להלן

 

מס'

שם הנספח

האחראי למילוי וחתימה על המסמך

נספח מס' 1

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 2

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

 מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

מוגבלות בראייה – בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז

לקויות למידה – אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד

שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

 

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 3א'

טופס בקשה לאישור התאמות הנגשה פרטניות מסוג טכנולוגיה מסייעת

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 3ב'

טופס אישור הציוד על ידי הממונה המקצועי על יישום החוק (לפי העניין) על קבלת הציוד ( לפני החלוקה)

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 4

אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 5

טופס ערר על החלטת הרשות להתאמות נגישות מסוג טכנולוגיה מסייעת פרטנית

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 6

טופס מיפוי הנגשת ריהוט מותאם ואביזרי עזר

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח 6א'

בקשה לריהוט מותאם ואביזרי עזר לתלמיד

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 7

 

תרשים זרימה של הליך בקשה עד לאישור הנגשה פרטנית