דלג לתוכן

אתר פיקוד העורף

אייקון - פיקוד העורף

אתר פיקוד העורף, מהווה זירה מרכזית בה מופיעים המידעים הכי עדכניים לשגרה ולחירום.

האתר מכיל אינספור המחשות ויזואליות, תמונות וסרטונים בשלל שפות ובצורה ידידותית ופשוטה.

מומלץ דווקא בעיתות שגרה להיכנס, להציץ, ללמוד וליישם, בכדי שמוגנותנו תעלה ונהיה תמיד לצוק איתן.

לכניסה לאתר פיקוד העורף, לחצו כאן

לכניסה לפייסבוק פיקוד העורף, לחצו כאן

לכניסה ליוטיוב פיקוד העורף, לחצו כאן

לכניסה לטוויטר פיקוד העורף, לחצו כאן

לכניסה לאינסטגרם פיקוד העורף, לחצו כאן