דלג לתוכן

עדכון מישיבת ביטחון שהתקיימה ב-20.7.22 בנוכחות ראש המועצה, קב״ט, חברי הועדה ונציגי תושבים:

לאור נתוני המשטרה לפיהם חלה עלייה ארצית בניסיונות פריצה לבתים וגניבות רכבים, הוחלט בועדה על בחינת אמצעי ביטחון נוספים והוספת שיטות אבטחה משתנות ומתוחכמות בשטח היישוב ובשטח ההיקפי.

המכנה המשותף לניסיונות הפריצה שצלחו בסביון: אי דריכת אזעקה!

באירועים שהופעלה מערכת האזעקה הפורצים נמלטו ללא הצלחה.

מכאן המלצות הוועדה על-מנת להגביר את תחושת הביטחון וההרתעה כנגד פורצים:

🔺דריכת אזעקות

🔺נעילת חצרות ושערים

🔺התקנת תאורה היקפית (רפלקטורים)

לפניות ולהתייעצויות בנושאי ביטחון ניתן לפנות לאבי מנו קב"ט המועצה בטלפון 052-4616300 או במייל avim@savyon.muni.il

בכל אירוע חריג יש לדווח באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל ובמקביל לסייר המועצה בטלפון: 050-9300730 !!

 

שומרים על הביטחון בסביון🙏🏼