דלג לתוכן

שירותי מועצה מקומית סביון 

שירותי מועצה מקומית סביון 

רכזנו עבורכם את כל השירותים במקום אחד!

אודות השירות

ערוצי קבלת השרות

התחום

שם השירות

קישור למידע באתר העירוני

מחלקה אחראית

טלפוני

פרונטלי

דוא"ל

אינטרנט 

אפליקציה

דואר 

פקס

ארנונה ומים תשלום ארנונה ומים מקוון קישור גבייה X X X X X
ארנונה ומים זימון תורים מקוון לשירות קישור גבייה X X X X X
ארנונה ומים ביצוע חילופי מחזיקים מקוון קישור גבייה X X X X X X X
ארנונה ומים בקשה להנחות אישיות למגורים קישור גבייה X X X X X X X
ארנונה ומים טופס פנייה כללי לאגף גביית ארנונה גבייה X X X X X
ארנונה ומים עדכון פרטי צרכן מים (מספר נפשות) קישור גבייה X X X X X X X
ארנונה ומים הצטרפות להסדר הוראת קבע באשראי קישור גבייה X X X X X X X
ארנונה ומים בדיקת יתרות זכות בארנונה גבייה X X X X X
ארנונה ומים בקשה להנחות לבניין ריק גבייה X X X X X
ארנונה ומים בקשה לפטור גבייה X X X X X
ארנונה ומים תשלום היטל שמירה קישור גבייה X X X X X X X
ביטחון וחירום לחצן מצוקה  ביטחון וחירום X X
ביטחון וחירום לוח שיבוצים משמר השכונה קישור ביטחון וחירום X X
בניין ונכסים טופס פניה בנושא תעודה לטאבו קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
בניין ונכסים תעודה לצורך רישום משכנתא הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
בניין ונכסים היטל השבחה קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
בניין ונכסים בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
בניין ונכסים הזמנת שומה הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
בניין ונכסים תשלום למידע/הזמנת שומה הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
בניין ונכסים תשלום היטלי פיתוח ואגרות בניה הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
בריאות ורווחה טופס פנייה כללי לשירותים חברתיים רווחה X X X X X
הנדסה כתב התחייבות וויתור קישור הנדסה X X X X X X X
הנדסה עבודות בשטח הציבורי קישור הנדסה X X X X X X X
הנדסה חיבור לביוב קישור הנדסה X X X X X X X
הנדסה בקשה להתקנת מונה מים חדש קישור הנדסה X X X X X X X
הנדסה איתור מידע בסביבה שלך לפי כתובת  קישור הנדסה X X X X X X X
השירות לתושב איתור שכבות מידע גיאוגרפי קישור הנדסה X X X X X X X
השירות לתושב תשלומים מקוונים קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב דיווח אירועים ותקלות קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב מעקב אחר אירועים ותקלות קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב אפליקציה יישובית קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב רישום לניוזלטר ממוקד קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב צ'אט עם תושב בווטסאפ 050-7776230 השירות לתושב X
השירות לתושב תיק תושב מקוון קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב רישום מערכת ניהול מים חכמה קישור השירות לתושב X X X X X X X
השירות לתושב שירותי דואר קישור השירות לתושב X X X X X X X
חינוך רישום לגני ילדים ומועדוניות קישור חינוך קהילה וספורט X X X X X X X
חינוך רישום לבתי ספר יסודיים קישור חינוך קהילה וספורט X X X X X X X
חינוך רישום לכיתות ז' קישור חינוך קהילה וספורט X X X X X X X
חינוך טופס פנייה כללי למינהל החינוך חינוך קהילה וספורט X X X X X
פיקוח עירוני  איתור דוחות פיקוח עירוני פיקוח X X X X X
צור קשר פנייה ליחידות העירייה השונות קישור השירות לתושב X X X X X X X
צור קשר זימון תורים ושירות מהבית ועד הבית קישור השירות לתושב X X X X X X X
קהילה וספורט רישום מקוון לחוגים במרכז הקהילתי קישור חינוך קהילה וספורט X X X X X X X
קהילה וספורט בקשה להתנדבות קישור חינוך קהילה וספורט X X X X X X X
קהילה וספורט  השכרת מתחמים עירוניים חינוך קהילה וספורט X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה הגשת תלונה על בניה לא חוקית הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה בדיקת זכויות בנייה הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה ארכיון תיקי בניין (גנזך) קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה הגשת בקשה למידע על היתר בניה קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה תשלום עבור בקשה למידע על היתר קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה הגשת הבקשה קישור הנדסה + ועדה מקומית X X X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה הגשת התנגדויות לבקשה הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה סטטוס הבקשה להיתר בניה  הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
רישוי ופיקוח בנייה פניה בנוגע למבנה מסוכן הנדסה + ועדה מקומית X X X X X
רישוי וקידום עסקים בקשה למידע מוקדם לרשיון עסק קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
רישוי וקידום עסקים תצהיר של המבקש היתר מזורז קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
רישוי וקידום עסקים בדיקת סטטוס בקשה לרישוי עסק קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
רישוי וקידום עסקים תשלום רישוי עסק קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
רישוי וקידום עסקים היתר להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X
שילוט הגשת בקשה לרישיון קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
איכות הסביבה איתור ימי פינוי אשפה וגזם קישור שיפור פני העיר X X X X X X X
איכות הסביבה אגרת רישיון לכריתה/העתקה עצים קישור שיפור פני העיר X X X X X X X
איכות הסביבה התחייבות בנושא הגנת עצים קישור שיפור פני העיר X X X X X X X
איכות הסביבה ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת עצים שיפור פני העיר X X X X X
איכות הסביבה בקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות (משרד החקלאות) שיפור פני העיר X X X X X
שירותי משרד פנים הודעה על שינוי מען קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים רישום שם הנולד (יליד ישראל) קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים בקשה לקבלת תעודת פטירה קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים הודעה על שינוי מצב אישי קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים קבלת תמצית רישום ממשרד האוכלוסין קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים קבלת תעודה המעידה על אזרחות ישראלית קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
שירותי משרד פנים בירור פרטים על נוסע (כניסות ויציאות מארץ) קישור רישוי עסקים ומשרד הפנים X X X X X X X
ספריה ספריה – קטלוג ספרים והזמנה אונליין קישור תרבות X X X X X X X
בית תרבות בית תרבות – הזמנת כרטיסים אונליין קישור תרבות X X X X X X X
מכרזים מכרזי כוח אדם ושירותים קישור גזברות X X X X X X X
חופש המידע בקשה לחופש המידע קישור גזברות X X X X X X X