דלג לתוכן

תקנון מחלקת ספורט וחוגים

תקנון מועצה מקומית סביון

כל החוגים מתחילים  ב-1 בספטמבר  ומסתיימים ב- 30 ביוני.

חוגים: ג'וג'יטסו, ג'ודו ופרוגרס מסיימים פעילות ב 31/7/20 .

המחירים המצוינים הם מחירים לחודש וישולמו חודש בחודשו בתשלום קבוע בכרטיס אשראי. התשלום האחרון לשנת החוגים יועבר לא יאוחר מחודש יוני של אותה שנה.

בחלק מהחוגים יתבקשו המשתתפים לתשלומים נוספים חד פעמיים נוספים בגין ביטוח, תלבושות (חוגי מחול וספורט) או חומרי יצירה.

התשלומים הנוספים יגבו בתשלום אחד, לא יאוחר מחודש נובמבר של אותה שנה.

פתיחת החוגים מותנת במספר נרשמים כפי שיקבע ע"י מחלקת הספורט והחוגים.

ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג עד ה 25 בכל חודש קלנדרי באמצעות מילוי

טופס "ביטול השתתפות בחוג" בלבד עם חותמת נתקבל ממחלקת ספורט וחוגים. לא יתאפשרו ביטולים רטרואקטיביים!!!

לא יתאפשר ביטול חוג  אחרי 28 לפברואר של שנת הפעילות.

הרישום הוא לשנת פעילות מלאה, אלא אם יצוין אחרת.

ההרשמה במהלך חודש קלנדרי, החל מ-1 בחודש ועד סופו, תחייב בתשלום מלא עבור החודש כולו.

הנחות לחוגים: חוג שני ואילך למשפחה 10% הנחה על כל חוג.

 

בחוגי הספורט:

חוג שני רגיל (או שניים של פעמיים בשבוע או אחד של פעמיים ואחד של ליגה) – 10% הנחה על חוג שני.

משתתפים בשני חוגי ליגה: מחויבים בחוג ראשי וחוג משני- חוג משני ב 10% הנחה.

אין כפל מבצעים

ההרשמה לחוגי המועצה תתבצע על בסיס מועד הרישום("כל הקודם זוכה").

אם מספר הנרשמים לחוג יהיה נמוך מהמספר המינימלי שנקבע לחוג על ידי המועצה , או לחילופין מספר המשתתפים ירד מתחת למינימום במהלך השנה, תעמוד הזכות למועצה  שלא לקיים את החוג.

(מינימום משתתפים לחוג 10 נרשמים).

 

למועצה תעמוד הזכות, במהלך שנת החוג לשנות את ימי ו/או שעות ביצוע החוגים, מיקומם, לאחד חוגים או לפצל אותם בהודעה מראש.

 

משתתף ייחשב כמי שרשום לחוג אך ורק לאחר חתימה על טופס רישום והסדר תשלומים מלא

בתחשיב עלות החוג נלקחו בחשבון חופשות וחגים שיחולו במהלך שנת החוג  ולפיכך מפגשים שיתבטלו בגין אלו לא יושלמו.

חופשות בית הספר חלות על החוגים:

 

להלן לוח חופשות בפעילות החוגים :

29.9-01.10 –ראש השנה

8.10-9.10 – יום כיפור

13.10-14.10 חג סוכות בחוה"מ יתקיימו חוגים (15.10-17.10)

20.10-22.10 – חג סוכות

24.12-30.12  חנוכה

9.3-11.3 – פורים

31.3-16.4 פסח

20.4 ערב יום השואה פעילות החוגים מסתיימת בשעה 18:00

27.4 ערב יום הזיכרון פעילות החוגים מסתיימת בשעה 16:00

28.4-29.4  יום הזיכרון ערב יום העצמאות ויום העצמאות

12.5 ל"ג בעומר

28.5.-30.5 שבועות

 

לא יינתנו זיכויים בגין אי השתתפות במפגש/ים של החוג או בגין השתתפות חלקית בחוגים מכל סיבה שהיא. (למעט סיבה רפואית ובהצגת אישורים מתאימים)

לא יינתנו זיכויים בגין פרישה בדיעבד מחוג.

עזיבת חוג תחייב את המשתתף בתשלום מלא עבור החודש אשר במהלכו עזב.

אין החזרים כספיים עבור חצאי חודשים או היעדרויות בודדות. כמו כן, אין החזר כספי עבור עלות החומרים ו/או ערכות ביגוד וציוד שנגבו בעת ההרשמה.

 

בכל מקרה בו נאמר במסמך זה "משתתף" הכוונה היא גם, לפי העניין, להורי המשתתף בחוג במידה והמשתתף הוא קטין.

 

לכל משתתף זכות לשיעור ניסיון אחד חינם בכל חוג. והיה והמשתתף הגיע לשיעור נוסף באותו החוג, הוא יחויב בחודש מלא, קרי החל מהשבוע הראשון.

 

בתחילת כל חודש יקבל מדריך החוג טופס נוכחות ובו רשומים הילדים אשר הסדירו הרשמה. ילד אשר לא מופיע בטופס הנוכחות לא יורשה להיכנס לחוג.

 

שעורי השלמה יינתנו רק במקרים חריגים,  בהם יבוטלו מעל שני שיעורים רצופים ובתאום עם המשתתפים.

הרישום לחוגים מתבצע באתר המועצה www.savyon.muni.il  ובמשרד מחלקת הספורט והחוגים בטלפון 8776*

 

שנת פעילות מהנה!

 

מאשר שקראתי והבנתי את הכתוב:________________

 

תאריך : ___________________