תמיכות 2020

המועצה מזמינה מוסדות ציבור הפועלים בתחומי סביון להגיש בקשות לתמיכה בנושאים שונים. את הבקשות יש להגיש עד ה-20.2.2020 בשעה 14:00 במשרדי המועצה.

למידע נוסף לחצו כאן 

לתבחינים למתן תמיכות לחצו כאן

לטופס בקשת תמיכה לשנת 2020 לחצו כאן