דלג לתוכן

תמיכות 2020

המועצה מזמינה מוסדות ציבור הפועלים בתחומי סביון להגיש בקשות לתמיכה בנושאים שונים. את הבקשות יש להגיש עד ה-20.2.2020 בשעה 14:00 במשרדי המועצה.

למידע נוסף לחצו כאן 

לתבחינים למתן תמיכות לחצו כאן

לטופס בקשת תמיכה לשנת 2020 לחצו כאן

פרוטוקול ועדת תמיכות

פרוטוקול ישיבת מועצה לאישור חלוקת תמיכות

אישור המועצה לחלוקת תמיכות 2020 – פרוטוקול 5.20 מיום 6.5.20