דלג לתוכן

תכנית המלגות של מועצת סביון ומפעל הפיס קוראת לך

סטודנט.ית יקר.ה!

מועצת סביון בשיתוף מפעל הפיס מזמינה אותך לקחת חלק בתכנית המלגות במסגרתה יוענקו מלגות לימודים בגובה 10,000 ש"ח לכל מלגה!

* מתן המלגה מותנה באישור מפעל הפיס והתחייבות ל-140 שעות התנדבות במערכת החינוך שלנו.

* מיועד לכלל הסטודנטים (גם לאלה שאינם תושבי היישוב)

* מועד אחרון להגשת בקשה למלגה – 30.8.22

פרטים נוספים והרשמה בטלפון 03-7370909 או במייל hinochdep@savyon.muni.il

מסמכים ונספחים להגשה>>

מסמך המפרט אודות תוכנית המלגות

כתב הצהרה והתחייבות

כתב הסמכה על ידי הרשות

אישור מלכר

הגורמים הנבחנים בעת קביעת הזכאות והצגת כל המסמכים

תבחינים לקבלת מילגת מפעל הפיס תשפג