דלג לתוכן

תכנית הכניסה לסביון אושרה בוועדה המחוזית 👏🏼

ממשיכים בתנופת הפיתוח


תכנית הכניסה לסביון אושרה בוועדה המחוזית 👏🏼

במסגרת התוכנית הוקצה מגרש למסחר ומשרדים, מגרש לדיור מוגן, שטח למבנה ציבור ומתחם למגורים – לבנייה צמודת קרקע.

סיום הפיתוח יגדיל את הכנסות המועצה מתעסוקה ומסחר מה שיחזק את איתנותה הכלכלית של סביון.🔝

ב ה צ ל ח ה