תזכורת להדברת עש טוואי התהלוכה

לתשומת לבכם: תושבים שבחצרותיהם עצי אורן נדרשים להשלים את הדברתם עד לתאריך 10/12/18. 

טוואי התהלוכה הינו עש הנפוץ בכל הארץ הגורם למפגע קשה בחורשות, ביערות ובחצרות, בהם גדלים עצי אורן. נזקו העיקרי של הארס הוא דלקת עור ודלקת עיניים, שמתבטאת בהתנפחות העפעפיים. על גופם של זחלי טוואי התהלוכה ישנן כחצי מיליון שערות צורבות, ומגע עדין או טלטול גורם לאלפי שערות לנשור ולעוף ברוח. שערות הארס יכולות לחדור לעורו, לפיו, לאפו ולעיניו של האדם או בעלי החיים שנמצא בסביבה.

 

בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק העזר לסביון (הדברת מזיקים), תשל"ט- 1979 (להלן: "חוק העזר"), תושב שבחצרו עצי אורן חייב להדביר אותם.

יש להשלים את ההדברה עד ליום 10/12/18 על ידי מדביר מוסמך בעל רישיון הדברה מטעם המשרד להגנת הסביבה. לאחר תאריך זה, תבצע המועצה את ההדברה ותחייב את התושב בעלות העבודה.

לידיעתכם, המחיר המומלץ להדברת עש טוואי התהלוכה הוא כ-43.52 שקלים כולל מע"מ לעץ.

 

תושבים שביצעו את ההדברה באמצעות מדביר מוסמך, נדרשים להעביר למועצה אישור ביצוע של המדביר עד לתאריך 10/12/18,  באמצעות מייל 4u@savyon.muni.il או פקס מספר 03-5349320.

לאחר תאריך זה, תבצע המועצה את ההדברה ותחייב את התושב בעלות העבודה.

 ככל שלא תומצא אסמכתא כאמור בדבר ביצוע ההדברה עד לתאריך שנקבע, תפעל המועצה מכוח סמכותה על פי סעיפים 4 ו-5 לחוק העזר לחיסון עצי האורן וגביית התשלום בגין העבודה.

 

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה.

 

 

בברכה,

אשר קויתי – מנהל מחלקת שפ"ע