דלג לתוכן

שירותי מועצה מקומית סביון – כל המידע במקום אחד!

שירותי מועצה מקומית סביון 

רכזנו עבורכם את כל השירותים במקום אחד!

 

התחום

שם השירות

קישור למידע באתר העירוני

ארנונה ומים תשלום ארנונה ומים מקוון קישור
ארנונה ומים זימון תורים מקוון לשירות קישור
ארנונה ומים ביצוע חילופי מחזיקים מקוון קישור
ארנונה ומים בקשה להנחות אישיות למגורים קישור
ארנונה ומים טופס פנייה כללי לאגף גביית ארנונה
ארנונה ומים עדכון פרטי צרכן מים (מספר נפשות) קישור
ארנונה ומים הצטרפות להסדר הוראת קבע באשראי קישור
ארנונה ומים בדיקת יתרות זכות בארנונה
ארנונה ומים בקשה להנחות לבניין ריק
ארנונה ומים בקשה לפטור
ארנונה ומים תשלום היטל שמירה קישור
ביטחון וחירום לחצן מצוקה 
ביטחון וחירום לוח שיבוצים משמר השכונה קישור
בניין ונכסים טופס פניה בנושא תעודה לטאבו קישור
בניין ונכסים תעודה לצורך רישום משכנתא
בניין ונכסים היטל השבחה קישור
בניין ונכסים בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה קישור
בניין ונכסים הזמנת שומה
בניין ונכסים תשלום למידע/הזמנת שומה
בניין ונכסים תשלום היטלי פיתוח ואגרות בניה
בריאות ורווחה טופס פנייה כללי לשירותים חברתיים
הנדסה כתב התחייבות וויתור קישור
הנדסה עבודות בשטח הציבורי קישור
הנדסה חיבור לביוב קישור
הנדסה בקשה להתקנת מונה מים חדש קישור
הנדסה איתור מידע בסביבה שלך לפי כתובת  קישור
השירות לתושב איתור שכבות מידע גיאוגרפי קישור
השירות לתושב תשלומים מקוונים קישור
השירות לתושב דיווח אירועים ותקלות קישור
השירות לתושב מעקב אחר אירועים ותקלות קישור
השירות לתושב אפליקציה יישובית קישור
השירות לתושב רישום לניוזלטר ממוקד קישור
השירות לתושב צ'אט עם תושב בווטסאפ 050-7776230
השירות לתושב תיק תושב מקוון קישור
השירות לתושב רישום מערכת ניהול מים חכמה קישור
השירות לתושב שירותי דואר קישור
חינוך רישום לגני ילדים ומועדוניות קישור
חינוך רישום לבתי ספר יסודיים קישור
חינוך רישום לכיתות ז' קישור
חינוך טופס פנייה כללי למינהל החינוך
פיקוח עירוני  איתור דוחות פיקוח עירוני
צור קשר פנייה ליחידות העירייה השונות קישור
צור קשר זימון תורים ושירות מהבית ועד הבית קישור
קהילה וספורט רישום מקוון לחוגים במרכז הקהילתי קישור
קהילה וספורט בקשה להתנדבות קישור
קהילה וספורט  השכרת מתחמים עירוניים
רישוי ופיקוח בנייה הגשת תלונה על בניה לא חוקית
רישוי ופיקוח בנייה בדיקת זכויות בנייה
רישוי ופיקוח בנייה ארכיון תיקי בניין (גנזך) קישור
רישוי ופיקוח בנייה הגשת בקשה למידע על היתר בניה קישור
רישוי ופיקוח בנייה תשלום עבור בקשה למידע על היתר קישור
רישוי ופיקוח בנייה הגשת הבקשה קישור
רישוי ופיקוח בנייה הגשת התנגדויות לבקשה
רישוי ופיקוח בנייה סטטוס הבקשה להיתר בניה 
רישוי ופיקוח בנייה פניה בנוגע למבנה מסוכן
רישוי וקידום עסקים בקשה למידע מוקדם לרשיון עסק קישור
רישוי וקידום עסקים תצהיר של המבקש היתר מזורז קישור
רישוי וקידום עסקים בדיקת סטטוס בקשה לרישוי עסק קישור
רישוי וקידום עסקים תשלום רישוי עסק קישור
רישוי וקידום עסקים היתר להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים
שילוט הגשת בקשה לרישיון קישור
איכות הסביבה איתור ימי פינוי אשפה וגזם קישור
איכות הסביבה אגרת רישיון לכריתה/העתקה עצים קישור
איכות הסביבה התחייבות בנושא הגנת עצים קישור
איכות הסביבה ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת עצים
איכות הסביבה בקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות (משרד החקלאות)
שירותי משרד פנים הודעה על שינוי מען קישור
שירותי משרד פנים בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח קישור
שירותי משרד פנים רישום שם הנולד (יליד ישראל) קישור
שירותי משרד פנים בקשה לקבלת תעודת פטירה קישור
שירותי משרד פנים הודעה על שינוי מצב אישי קישור
שירותי משרד פנים קבלת תמצית רישום ממשרד האוכלוסין קישור
שירותי משרד פנים קבלת תעודה המעידה על אזרחות ישראלית קישור
שירותי משרד פנים בירור פרטים על נוסע (כניסות ויציאות מארץ) קישור
ספריה ספריה – קטלוג ספרים והזמנה אונליין קישור
בית תרבות בית תרבות – הזמנת כרטיסים אונליין קישור
מכרזים מכרזי כוח אדם ושירותים קישור
חופש המידע בקשה לחופש המידע קישור