מידע שימושי לחגי תשרי תשע"ח 2019


תושבים יקרים, לרגל החגים, המועצה תהיה סגורה בתאריכים הבאים:

ראש השנה: 29/09-01/10
יום כיפור: 08-09/10
סוכות: 13-21/10

בנוסף, בתאריכים אלה לא יתקיימו חוגים:

ראש השנה: 29/9-1/10
יום כיפור: 8/10-9/10
סוכות: 13/10-22/10 – סוכות

להלן טבלת פינוי אשפה וגזם.