עכשיו זה בידיים (הנקיות) שלנו

עכשיו זה בידיים (הנקיות) שלנו.

כולנו רוצים שסביון תהיה יישוב ירוק (ע"פ הגדרת משרד הבריאות), דירוג שיביא להקלות משמעותיות וסמכויות נרחבות למועצה. הגרפים האחרונים מעודדים אבל האחריות של כולנו עדיין גדולה – חייבים להמשיך ולשמור על הנחיות משרד הבריאות. בראש ובראשונה יש לזכור להימנע מהתקהלויות ומקיום אירועים בבתים.

זה הזמן לערבות הדדית ולאחריות אישית.
שלכם,
ראש המועצה, מוטי לנדאו