סביון – היישוב החזק בישראל

ממשיכים לשמור על מעמדנו בראש הדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטסטיקה. 

״היישוב החזק ביותר חברתית-כלכלית הוא סביון. המועצה המקומית משויכת לאשכול חברתי-כלכלי 10, עם ערך המדד החברתי-כלכלי הגבוה ביותר, שעומד על 2.59״. (מתוך הכתבה ב-ynet שפורסמה ב-28.11.18).

לקריאת הכתבה ב-ynet לחצו כאן

לדירוג המלא לחצו כאן

המדד מדרג את היישובים, הערים, המועצות האזוריות והמועצות המקומיות בישראל לפי חוזקן החברתי-כלכלי. הוא מאפיין את הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בכל יישוב ומשקלל הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות. כל יישוב מדורג לפי אשכולות (הגבוה ביותר הוא 10 – סביון וכפר שמריהו הם שני היישובים היחידים המשתייכים לאשכול זה).

המועצה בראשותי תמשיך לפתח את סביון, לחזק את חיי הקהילה ולשמור על מעמדנו כיישוב חזק, איכותי ומבוקש.

שלכם,

מוטי לנדאו – ראש המועצה