מתכוננים לל"ג בעומר?

עקב גל חום קיצוני הצפוי במהלך ל"ג בעומר והסיכונים הנלווים להדלקת מדורה בתנאים אלה, אנו מחדדים את הנחיות הבטיחות.

בהתאם, נבקשכם לצמצם את מספר המדורות בשטח הייעודי שהקצנו לכך, ובמידת האפשר לבחור בפעילויות חלופיות למען איכות הסביבה.

בהתאם לקביעת מכבי האש ומשטרת ישראל, הבערת אש בל״ג בעומר מותרת בשטח הפתוח בכניסה לגני יהודה (בין הרחובות מבואות והמתנחלים) בלבד. אין להדליק אש בשטחים אחרים ברחבי היישוב.

אנא שמרו על הזהירות וגלו אחריות.
ל״ג בעומר שמח ובטוח!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לשירות לתושב בטלפון 8001*