דלג לתוכן

מסגרת לילדי עובדים חיוניים

לכל הפרטים >>> 

מסגרת לילדי עובדים חיוניים

החל מיום שני 12.10.20 תפעיל המועצה מסגרת לילדי עובדים חיוניים המתגוררים בסביון בגילאים 3-12,  המסגרת תפעל בין השעות 8:00 – 16:00, בהתאם להרשמה ועל פי ההנחיות החדשות משרד הבריאות.

מי זכאי לשלוח את ילדיו?

מי שעונה על שני הקריטריונים הבאים:

א. עובד המועסק במפעל הנותן שירותים קיומיים על פי תקנות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

ב. בנוסף מתקיים אצל העובד/ת אחד התנאים הבאים:

  1. הוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבדת מביתם
  2. הוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק
  3. בן זוגו / בת זוגו נמצא/ת בבידוד לפי צו בידוד בית או בידוד בית חולים
  4. הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד החיוני מחמת נכות או מחלה של בן הזוג ובן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור.

כל הרשמה שתתקבל עד ליום חמישי בשעה 13:00 תקבל תשובה עד ליום ראשון הקרוב |  יש לשלוח את כל המסמכים הנדרשים למייל: hinochdep@savyon.muni.il.

כל בקשה תיבדק ותידון.

המסמכים לצירוף:

  1. טופס הרשמה עם פרטי הילד – להורדת הטופס
  2. צילום של אישור מפעל חיוני מטעם משרד הכלכלה
  3. אישור המעסיק בו הוא מאשר כי העובד הוא חיוני כולל תפקידו ושעות עבודתו
  4. אישור לגבי אחד מהקריטריונים בסעיף ב.

המסגרת תופעל על ידי סייעות הגנים ובית הספר, במבנה גן ילדים.

לצערנו, בקשה שתהיה חסרה במסמכים לא תטופל – תשובה לגבי הזכאות שתישלח עד ליום חמישי הקרוב תקבל תשובה עד ליום ראשון 11.10.

*סכום של 25 ש"ח ייגבה עבור ארוחת הצהריים.