דלג לתוכן

מכרזים

מכרזים

שנת תשפ"ב 2022

הבהרה: הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

מכרזי כוח אדם וספקים
מספר מכרזשרות/מוצרסוגמועד אחרון להגשהקבצים נלווים
1/22

לעבודות תחזוקה ושירות למערכות מיזוג אוויר

במבני ציבור ובמוסדות חינוך

בסביון

פומבי19.1.22לחצו כאן , הבהרה 1 , הבהרה 2
2/22

להקמת מתחם ספורט פונקציונאלי בחטיבת הביניים שבמועצה המקומית סביון

פומבי

מפגש מציעים נדחה ל 23.1.22

הגשה 30.1.22

לחצו כאן , מפרטים ומחירים להשלמת אחוז הנחה , עדכון מועד מפגש הבהרות , תשובות הבהרה 1
3/22שיפוץ והפעלת חדר כושרפומבי25.1.22לחצו כאן , הארכה
4/22רשות שימוש באולמות ומגרשי הספורט בסביוןפומבי15.9.22

לחצו כאן , הארכה

10/22שירותי ניקיון למוסדות המועצהפומבי27.6.22

לחצו כאן , הבהרה , הבהרה 2

11/22שירותי גבייה כולליםפומבי14.6.22לחצו כאן , תשובות הבהרה , הארכה
12/22

הפעלה של בית קפה – מסעדה וגלידרייה במבנה בית התרבות בסביון

פומבי14.6.22לחצו כאן
13/22

הקמת והתקנת במה קבועה

פומבי12.7.22לחצו כאן
14/22

הקמה של מערכת קר"מ ממוחשבת
קריאה וניהול מרחוק של מדי מים

פומבי20.10.22לחצו כאן, כתב כמויות , הארכה , הבהרה , הארכה שנייה , הבהרה שנייה , הודעה על עדכון תנאי סף והארכה
20/22

מתן רשות שימוש בנכס לטובת הפעלת בית מלאכה

פומבי20.10.22

לחצו כאן

סיור מציעים חובה 18.9.22 בשעה 13:00

21/22

אספקת כלי עבודה, חומרי בנייה ואינסטלציה

פומבי18.10.22לחצו כאן