דלג לתוכן

מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

הזמנה ליועצים/מומחים להיכלל במאגר מציעים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז

בהתאם להוראות משרד הפנים

 

מועצה מקומית סביון (להלן: "הרשויות") מפרסמת בזאת הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016  – התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שיהא מעת לעת.

הגשת הבקשה להיכלל במאגר הרשות תעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים

את מסמכי ההזמנה ניתן להוריד באתר האינטרנט של הרשות ולהגיש במעטפה סגורה לגזברות המועצה. 

התקשרויות
סוג ספקתאריךקבצים נלווים
רשימת יועצים מאושרים30.7.19 לחץ כאן 
רשימת בעלי מקצוע מאושרים30.4.19לחץ כאן
אדריכלים19.3.19לחץ כאן

שנת תש"פ 2020

הבהרה: הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

מכרזי כוח אדם וספקים
מספר מכרזתפקידסוגמועד אחרון להגשהקבצים נלווים
07/20שירותי הדברהפומבי31.3.20לחץ כאן
06/20קול קורא מאגר יועצים קיים פומבי18.3.20 קבצי המכרז 
05/20מנהל מחלקת גינון ונוףפומבי 13.2.20קבצי המכרז
04/20ניהול מדיהפומבי2.2.20קבצי המכרז
03/20מעגל תנועהפומבי 29.1.20 קבצי המכרז
 02/20רכזת תחום נוער פומבי 20.2.20 מכרז , נספח , הארכה
 01/20מבקר המועצהפומבי 23.1.20 מכרז , נספח

שנת תשע"ט 2019

 

הבהרה: הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

מכרזי כוח אדם וספקים
מספר מכרזתפקידסוגמועד אחרון להגשהקבצים נלווים
26/19הפקת אירועי אפריל 2020פומבי6.1.19לחץ כאן, הבהרה 1
25/19התקנת דשא סינטטיפומבי4.12.19לחץ כאן
24/19קב"ט המועצהפומבי31/10/19לחץ כאן, הארכה
 23/19מזכיר/ת מחלקת חינוך פומבי31/10/19 לחץ כאן 
 22/19עריכת ביטוח המועצה פומבי 13/11/2019 לחץ כאן , הבהרה, הבהרה 2, הבהרה 3, הבהרה 4
21/19רכז/ת פעילויות חינוך והעשרה לגיל הרךפומבי30/10/2019לחץ כאן
20/19מזכיר/ת מחלקת חינוך במועצה המקומית סביוןפומבי29/08/2019  לחץ כאן
19/19מזכיר/ה בבית ספר במועצה המקומית סביוןפומבי 08 באוגוסט 2019 בשעה:12:00 לחץ כאן
 18/19מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה מקומית סביוןפומבי12/08/2019 בשעה 12:00.  לחץ כאן
17/19

מנהל טכני לאולמות בית התרבות במועצה המקומית סביון

פומבי29.8.19

לחץ כאן

16/19

רכז/ת פעילויות חינוך והעשרה לגיל הרך

פומבי1.8.19

לחץ כאן

14/19

אב בית – בית ספר

פומבי17.7.19

לחץ כאן

13/19

מזכירת בית ספר

פומבי17.7.19

לחץ כאן

12/19

דובר/ת מועצה

פומבי18.7.19

לחץ כאן

01/19

מכרז למתן שירותים משפטיים למועצה

פומבי7.7.19

לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה

05/19

מכרז למתן שירותי ראיית חשבון

פומבי27.5.19

לחץ כאן

מסמך הבהרות ושינויים

11/19

מכרז לתפקיד מנהל ספריה עירונית

פומבי18.7.19

לחץ כאן

09/19

קול קורא להפעלת בית ספר וחוגים למחול

פומבי28.4.19

לחץ כאן

10/19

קול קורא למתן הרשאת שימוש בחדרי בית התרבות

פומבי28.4.19

לחץ כאן

08/19מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוךפומבי8.4.19

לחץ כאן

לטופס הגשת מועמדות לחץ כאן

07/19קול קורא למתן שירותי ניהול מדיה ופרסום בבית התרבותפומבי10.4.19לחץ כאן
06/19מכרז למשרת מקרין בבית התרבותפומבי20.3.19לחץ כאן
 קול קורא
לליווי תהליך השינוי באגף ובמוסדות החינוך
פומבי14.3.19לחץ כאן
02/19מכרז להפקת אירועי מאי 2019פומבי31.1.19לחץ כאן
 –בקשת הצעות להחלפת מקרן בבית התרבות בסביון פומבי 20.1.19 לחץ כאן
– 

טופס בקשת רישום ספק למאגר מכרזי המועצה

ציוד הקרנה לקולנוע ואולמות רב תכליתיים 20.1.19

לחץ כאן

שנת תשע"ח 2018​

הבהרה: הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

מכרזי כוח אדם והתקשרויות
מספר מכרזתפקידסוגמועד אחרון להגשהקבצים נלווים
17/18קול קורא שירותי הדרכה וחינוךפומבי

17.12.18

לחץ כאן

16/18מכרז לאיתור מפיק למרוץ סביון 2019פומבי

6.12.18

15/18קול קורא להקמת מרכזי מצויינות אזוריים ולאיתור מפיק לתחרות סטריטבול בסביוןפומבי16.8.18

לחץ כאן

12/8קול קורא להפעלת מזנון בביה״ס סביון גני יהודהפומבי3.7.18

לחץ כאן

6/18 עבודות פיתוח בסמטת הדקלפומבי27.6.18
11/18שירותי הדרכה וחינוךפומבי14.6.18
09/18קופאי 50%משרהפומבי13.5.18
08/18 קופאיפומבי13.5.18 לחץ כאן
07/18אחראי קופהפומבי13.5.18לחץ כאן
06/18עובד מינהל וזכאותפנימי17.4.18לחץ כאן
05/18מנהל רישוי עסקיםפנימי17.4.18לחץ כאן
04/18אב בית לבית ספרפומבי22.3.18לחץ כאן
 03/18 סגן קב"ט פנימי 15.3.18 לחץ כאן
 02/18 אחראי תחום אירועים פנימי 18.2.18 לחץ כאן
 01/18 מזכיר מחלקת חוגים וספורט פומבי 1.2.18 לחץ כאן

שנת תשע"ז 2017

הבהרה: הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

מכרזי כוח אדם     
 מספר מכרז תפקיד סוג מועד אחרון להגשה קבצים נלווים
 28/17 חשב שכר ומנהל חשבונות פומבי 21.12.17 לחץ כאן
 23/17 קב"ט פומבי 23.11.17 לחץ כאן
 22/17 מנהל מחלקת ספורט פומבי 23.11.17 לחץ כאן
 24/17 מנהל טכני בית תרבות פומבי 9.11.17 לחץ כאן
 17/17 אב בית לבית ספר פומבי 22.6.17 לחץ כאן
 15/17 עוזר מנהל אולם בית תרבות פומבי 22.6.17 לחץ כאן
 11/17 ניהול קופה ושיווק בית תרבות פומבי9.4.17 לחץ כאן
מכרזי שירות
 מספר מכרזנושא סוג מועד אחרון להגשה קבצים נלווים
 8/17 אחזקת מים וביוב פומבי 17.1.18 לחץ כאן
 30/17 גיזום עצים וריכוז גזם בשטחים ציבוריים פומבי 18.1.18 לחץ כאן
 29/17 אחזקת שטחי גינון פומבי 18.1.18 לחץ כאן
 27/17 הקמה ואחזקה של אתר אפליקציה וCRM פומבי 19.12.17 לחץ כאן
 26/17 הפקת אירועי אפריל פומבי 30.11.17 לחץ כאן
  מתן חסויות לאירועים בבית תרבותקול קורא 13.11.17 לחץ כאן
 7/17מפיק מרוץ סביון 2018 פומבי 14.11.17 לחץ כאן
25/17אספקה התקנה ושירות מחסומי שערי כניסהפומבי3.12.17לחץ כאן
 21/17 איטום גג אולם כדור יד פומבי 3.10.17 לחץ כאן
 20/17שירותי ניהול פרויקט הקמה ארכיון סביון  פומבי 7.9.17 לחץ כאן
 19/17 סימון כבישים פומבי 23.8.17 לחץ כאן
 18/17 ייעוץ פסיכולוגי חינוכי פומבי 23.7.17 לחץ כאן
14/17הקמת פארק הציפוריםפומבי20.6.17לחץ כאן
6/17תחזוקת חשמלפומבי16.5.17לחץ כאן
12/17גבייה עירוניתפומבי26.4.17לחץ כאן
 4/17 תאורת לד פומבי 23.4.17 לחץ כאן
 מפיק מרוץ סביון 2017קול קורא 19.1.17 לחץ כאן
 1/17 ניקיון מוסדות ציבור פומבי 9.2.17 לחץ כאן