דלג לתוכן

טפסים

על מנת לייעל את התהליך מול המחלקות השונות במועצה ולחסוך בזמן, בנוסף לאפשרות הורדה ומילוי פיזי כבעבר, הנגשנו עבורכם את  ומנוהלהאפשרות למילוי טפסים באופן מקוון.

בכל שאלה או צורך בסיוע מילוי הטופס, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המחלקה לשירות התושב בטלפון *8001 או בדוא"ל 4u@savyon.muni.il 

תחוםנושאסוג פעולה

חינוך
מידע בנושא רישום למערכת החינוך לקראת תשפ"אהורדה למחשב 
 
שירות פסיכולוגי חינוכי


 הסכמת הורים  להתערבות פסיכולוגית הורדה למחשב 
 ויתור סודיות מסירת חומרהורדה למחשב 
 הסכמת הורים  לפתיחת רשומההורדה למחשב 
משרד הפנים       הודעה על שינוי מען הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח הורדה למחשב מילוי מקוון
רישום שם הנולד (יליד ישראל) הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה לקבלת תעודת פטירה הורדה למחשב מילוי מקוון
הודעה על שינוי מצב אישי הורדה למחשב מילוי מקוון
קבלת תמצית רישום ממשרד האוכלוסין הורדה למחשב מילוי מקוון
קבלת תעודה המעידה על אזרחות ישראלית הורדה למחשב מילוי מקוון
בירור פרטים על נוסע (כניסות ויציאות מארץ)  מילוי מקוון
גבייה

עדכון פרטי צרכן מים (מספר נפשות) הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה להנחה בארנונה הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשת הוראה לחיוב בחשבון הורדה למחשב 
הצטרפות להסדר הוראת קבע באשראי הורדה למחשב מילוי מקוון
הצהרה בעקבות בקשה לאישור העדר חובותהורדה למחשב 
טופס החלפת משלמים/מחזיקים/מכירההורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילההורדה למחשב 
הנדסהכתב התחייבות וויתור הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה להיתר בנייה הורדה למחשב מילוי מקוון
עבודות בשטח הציבורי הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה להתקנת מונה מים חדש הורדה למחשב מילוי מקוון
התחייבות כספית הקמת מערכת ביוב מרכזית הורדה למחשב 
חיבור לביוב הורדה למחשב מילוי מקוון
שיפור פני העירבקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות (משרד החקלאות) הורדה למחשב 
אגרת רישיון לכריתה/העתקה עצים  תשלום מקוון
ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת עצים הורדה למחשב 
התחייבות בנושא הגנת עצים הורדה למחשב מילוי מקוון
רישוי עסקיםבקשה למידע מוקדם הורדה למחשב מילוי מקוון
בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז הורדה למחשב מילוי מקוון
תצהיר של המבקש היתר מזורז הורדה למחשב מילוי מקוון
  התו הסגול  מילוי מקוון