חובה לעטות מסכות מחוץ לבית

תושבים יקרים,

*חובה זו לא תחול במקרים הבאים:


1. ילדים מתחת לגיל 6;
2. מי שמחמת מגבלה מתקשה באופן משמעותי עם חבישת מסכה;
3. במהלך נסיעה ברכב לבד או עם אנשים הגרים יחד;
4. משתתף בשידור בכלי תקשורת;
5. שני עובדים היושבים בחדר בקביעות ובלבד שנשמר ביניהם מרחק של 2 מ'.

אנא שימרו על ההנחיות