התחברות למערכת הביוב המרכזית

חודשים ארוכים חיכינו, ואנו שמחים להודיע כי הגענו לישורת האחרונה בפרויקט הקמת מערכת הביוב המרכזית בסביון.

כעת ניתן לחבר באופן מיידי את מרבית הבתים למערכת החדשה!

לרשימת הבתים שקיבלו אישור התחברות לחצו כאן.

שימו לב: יש להגיש למחלקת הנדסה במועצה תכנית לחיבור המגרש לפני ההתחברות למערכת החיצונית.

הנחיות בנוגע להתחברות תישלחנה לבתיכם בדואר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לשירות לתושב בטלפון 8001*