היערכות לקיץ

תושבים יקרים,

עם בוא הקיץ אנו פונים אליכם בבקשה להיערך למניעת פגעי העונה כגון דליקות שעשויות להתפשט למבנים וחצרות, ומניעת קינון נחשים, מכרסמים ושאר מזיקים.

נבקשכם להקדים ולנקות את החצרות מעשביה יבשה ופסולת המהווים אחד הגורמים המרכזיים להתפשטות שריפות ויצירת מיקום נוח לקינון נחשים ומכרסמים. נא היו ערניים למקרי דליקות ועשן, בכל שטחי הבית והמגרש, בדגש על שטחים אחוריים ומוסתרים ומתחת לבתים.

בהתאם להוראות חוק עזר לסביון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון תשנ"ו 1996 והחוק למניעת שריפות בשדות (תש"י 1949 סעיף 5), באחריות כל מחזיק בשטח, שדה או חלקה לדאוג לניקיון חלקתו הפרטית.

בנוסף, הנכם מתבקשים לוודא את קיומו של ציוד כיבוי אש תקין בבית, להימנע מהדלקת אש בחצרות, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה כדי למנוע פריצת דליקות.

תנאי האקלים של הקיץ מביאים עימם פעילות של יתושים, זבובים ומזיקים תברואתיים נוספים ברחבי הארץ. על מנת למזער מפגעים ממזיקים אלה, ובהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, נבקשכם לאתר בשטחים הפרטיים מוקדי דגירה, לנטרם ולבצע פעולות מניעה והדברה בהתאם.

נודה לכם על ייבוש מקווי מים ודיווח על בריכות נטושות על מנת לצמצם את כמות היתושים בשטחי הישוב.

בכל שאלה ובירור ניתן לפנות למחלקה לשירות התושב בסביון בטלפון 8001* או במייל 4u@savyon.muni.il