ארכיון חדשות

בחירות נציגי המועצה הדתית בסביון

27.07.2020 13:20

לידיעתכם,
השבוע המועצה המקומית תבחר את 2 נציגיה למועצה הדתית של סביון. יתר 3 הנציגים ייבחרו על ידי השר לשירותי דת.