ארכיון חדשות

שימו לב, חובה לעטות מסכה במרחב הציבורי!

16.04.2020 15:45

תושבים יקרים,
החל מהיום בבוקר חובה על חבישת מסכות מחוץ לבית.

*חובה זו לא תחול במקרים הבאים:
1. ילדים מתחת לגיל 6;
2. מי שמחמת מגבלה מתקשה באופן משמעותי עם חבישת מסכה;
3. במהלך נסיעה ברכב לבד או עם אנשים הגרים יחד;
4. משתתף בשידור בכלי תקשורת;
5. שני עובדים היושבים בחדר בקביעות ובלבד שנשמר ביניהם מרחק של 2 מ'.

אנא שימרו על ההנחיות

לפרטים נוספים