ארכיון חדשות

ב-4.7 - ישיבת מועצה מן המניין

22.05.2018 12:04

ישיבת מועצה בשעה 18:00 בחדר הישיבות במועצה. הציבור מוזמן.