בסביון מקדמים שימוש בכלים ממוחשבים כבר מהגיל הרך!

גם בשנת הלימודים תש"פ ייהנו גני טרום חובה וגני החובה משירות כלי גוגלה בגן ובבית!

כלי גוגלה מפתחים את מיומנויות המאה ה- 21 מתוך אמונה שמיומנויות אלו ישרתו את הילדים בעתיד.

הכלים מאפשרים חיפוש ושליפת מידע ומהווים פלטפורמה לתקשורת וניהול מידע, פיתוח חשיבה רב כיוונית, עידוד חקר וטיפוח סקרנות, עבודת צוות ולמידת עמיתים.

כל זאת בדגש על חינוך לתקשורת מכבדת ואתית, מתוך הנחה כי חינוך על כל מרכיביו מתחיל בגיל הרך.

 

כלי גוגלה משתלבים בחיי היום יום בגן והם חלק טבעי בתהליך הלמידה של הילדים. הכלים מטפחים סקרנות, מעודדים חקר ותומכים ברכישת השפה הכתובה לקראת הכניסה לבית הספר.

 

ב"גלה-לי" הילדים לומדים לחפש ולשלוף מידע.

ההתנסות ב"כתוב-לי" וב"מייל-לי" מקדמת תקשורת מכבדת ואתית ואת האוריינות לשפה הכתובה.

הכלי "כמה-כמה" משמש לקבלת החלטות מושכלות ובעזרתו הילדים מפתחים חשיבה מתמטית.

 

תמי בן נביא, מנהלת מחלקת החינוך מסבירה: "כלי גוגלה מעניקים ערך מוסף משמעותי ותורמים למעורבות גדולה יותר של כל השותפים לעשייה החינוכית בפעילות הגן.

הכלים נגישים, ידידותיים ומותאמים ליכולות ולצרכי הילדים – כך שהם חווים הצלחה, מפתחים יכולות למידה עצמאית, רוכשים ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות".

 

אתר גוגלה>>> http://googale.co.il