ישיבת המועצה הקרובה: 14.2 בשעה 18:00

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 03/18 תערך ביום רביעי, 14 בפברואר 2018 בשעה 18:00 בחדר הישיבות, במועצה.

על סדר היום :

הצגת עיקרי נקודות ההתנגדות לתכנית תמ"ל/1041 ואישורם על ידי המועצה.

 

הציבור מוזמן.